جمع بندی سوالاتی مهم از متن قرآن

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوالاتی مهم از متن قرآن

[=&quot] [/]
[=&quot]به نام خدا[/]
[=&quot]در مورد متن قرآن سوالی داشتم لطفا پاسخ دهید چون برایم بسیار مهم است[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]چرا در [/][=&quot]) ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ([/][=&quot][/]
[=&quot]این آیه گفته شده ان یفقهوه [/]
[=&quot]هرچند بعضی گفته اند یعنی لکی لا یفقهوا یا لئلا یفقهوه اما نص آیه چیز دیگری می گوید[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]یا در آیه زیر [/]
[=&quot]يبين الله لكم أن تضلوا [/][=&quot] چرا ان تضلوا؟[/]
[=&quot]در این مورد هم [/]
[=&quot]لطفا برایم روشن بیان کنید که دلیل چنین عباراتی یا توجیه آن چیست؟[/]
[=&quot] [/]
[=&quot]یا چرا برای شمس هذا به کار رفت در حالی که فعل و حال جمله مونث اند[/]
[=&quot]) قال هذا ربي هذا أكبر ([/][=&quot][/]
[=&quot]) فلما أفلت ([/][=&quot][/]
[=&quot] [/]
[=&quot] [/]
[=&quot]و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون[/][=&quot][/]
[=&quot]مگر تورات پس از زبور نازل نشد؟[/]
[=&quot]پاسخ این سوالات خیلی برایم مهم است [/]

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد یاسین


بسم الله الرحمن الرحیم


با سلام و احترام


vivaziba;368576 نوشت:
چرا در ) ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها (
این آیه گفته شده ان یفقهوه
هرچند بعضی گفته اند یعنی لکی لا یفقهوا یا لئلا یفقهوه اما نص آیه چیز دیگری می گوید

" اكنه" جمع" كن"- بكسر كاف-، به معناى چادر و پرده‏اى است كه در آن چيزى را پنهان و پوشيده مى‏دارد[1]. آیه شریفه می فرماید که خداوند بر قلوب کافران پرده و حجابی ایجاد کرد_ البته اثر و نیتجه اعمال و گناهان خودشان می باشد_ که مانع می شود آنها قرآن را به درستی بفهمند. « ان» در عبارت « أَنْ يَفْقَهُوهُ» مصدریه است، یعنی فعل بعدش را تاویل به مصدر می برد و معنی آن می شود: تا اینکه تفقه کنند و بفهمند قرآن را، یعنی آن پرده و حجابی که خداوند قرار داد مانع می شود تا آنها قرآن را بفهمند.

vivaziba;368576 نوشت:
یا در آیه زیر
يبين الله لكم أن تضلوا چرا ان تضلوا؟
در این مورد هم
لطفا برایم روشن بیان کنید که دلیل چنین عباراتی یا توجیه آن چیست؟

در عبارت «ْ أَنْ تَضِلُّوا» نیز« ان» مصدریه است ، يعنى خداى تعالى براى شما بيان مى‏كند" مخافة أن تضلوا تا مبادا گمراه شويد"، و يا" لئلا تضلوا تا گمراه نشويد" و اينطور سخن گفتن در عرب شايع است، از آن جمله عمرو بن كلثوم يكى از شعراى عرب گفته:" فعجلنا القرى أن تشتمونا" يعنى ما در پذيرايى از شما عجله كرديم از ترس اينكه مبادا ما را شماتت كنيد.[2]

یا چرا برای شمس هذا به کار رفت در حالی که فعل و حال جمله مونث اند
) قال هذا ربي هذا أكبر (
) فلما أفلت (

کلمه« شمس» مونث مجازی می باشد، و در مونث مجازی هم می توان ضمیر مذکر استفاده کرد و هم ضمیر مونث.[3]

]

vivaziba;368576 نوشت:
و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون
مگر تورات پس از زبور نازل نشد؟

تورات کتاب حضرت موسی(علیه السلام) می باشد و زبور کتاب حضرت داود(علیه السلام) و حضرت داود(ع) سالیان زیادی بعد از موسی(ع) بود، بنابراین کتاب زبور نیز بعد از تورات نازل شد.[4][/HR][1] - ترجمه الميزان، ج‏7، ص 71.

[2] - ترجمه الميزان، ج‏5، ص252.

[3] - تفسير روشن، ج‏8، ص 57.

[4] - ترجمه الميزان، ج‏14، ص: 465


یاسین;369517 نوشت:
که مانع می شود آنها قرآن را به درستی بفهمند

می خواهم بدانم (مانع می شود) از کجا به دست آمده در حالی که ترجمه متن قرآن طبق گفته شما

یاسین;369517 نوشت:
فعل بعدش را تاویل به مصدر می برد و معنی آن می شود: تا اینکه تفقه کنند و بفهمند قرآن را

ترجمه کدام کلمه در آیه فوق (مانع می شود)است؟

vivaziba;370607 نوشت:
می خواهم بدانم (مانع می شود) از کجا به دست آمده در حالی که ترجمه متن قرآن طبق گفته شما

بسم الله الرحمن الرحیم

ظاهرا شما به دنبال ترجمه لغت به لغت و کلمه ای آیه هستید، اگرچه این روش، روش مناسبی در ترجمه متون نیست ولی در حد مقدور سعی می کنم مطابق خواسته شما ترجمه آیه را بیان کنم.

و از آنها(مشرکین) کسی است که به سوی تو گوش فرا می دهد(می خواهد سخنان تو را گوش دهد) در حالی که ما بر قلوب آنها پرده ای افکندیم از اینکه آن را(قرآن را) به درستی بفهمند.

از مضمون فوق فهمیده می شود که این پرده مانع از فهم عمیق و صحیح مشرکان می شود. دلیل این عدم فهم نیز شرک و اعمالشان می باشد.(مراجعه شود به :تفسير نمونه، ج‏5، ص: 189)

سوال: چرا در« ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها »[1]
گفته شده «ان یفقهوه»

« یبين الله لكم أن تضلوا»[2] چرا ان تضلوا؟
چرا برای شمس هذا به کار رفت در حالی که فعل و حال جمله مونث اند
«فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَت‏»
«و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون»[3]
مگر تورات پس از زبور نازل نشد؟

پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و احترام

« ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها»

" اكنه" جمع" كن"- بكسر كاف-، به معناى چادر و پرده ‏اى است كه در آن چيزى را پنهان و پوشيده مى‏دارد.[4] آیه شریفه می فرماید که خداوند بر قلوب کافران پرده و حجابی ایجاد کرد_ البته اثر و نیتجه اعمال و گناهان خودشان می باشد_ که مانع می شود آنها قرآن را به درستی بفهمند. « ان» در عبارت « أَنْ يَفْقَهُوهُ» مصدریه است، یعنی فعل بعدش را تاویل به مصدر می برد و معنی آن می شود: تا اینکه تفقه کنند و بفهمند قرآن را، یعنی آن پرده و حجابی که خداوند قرار داد مانع می شود تا آنها قرآن را بفهمند.

« یبين الله لكم أن تضلوا»[5] چرا ان تضلوا؟

در عبارت «ْ أَنْ تَضِلُّوا» نیز« ان» مصدریه است ، يعنى خداى تعالى براى شما بيان مى‏كند" مخافة أن تضلوا تا مبادا گمراه شويد"، و يا" لئلا تضلوا تا گمراه نشويد" و اينطور سخن گفتن در عرب شايع است، از آن جمله عمرو بن كلثوم يكى از شعراى عرب گفته:" فعجلنا القرى أن تشتمونا" يعنى ما در پذيرايى از شما عجله كرديم از ترس اينكه مبادا ما را شماتت كنيد.[6]

چرا برای شمس هذا به کار رفت در حالی که فعل و حال جمله مونث اند
«فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَت‏»[7]

کلمه« شمس» مونث مجازی می باشد، و در مونث مجازی هم می توان ضمیر مذکر استفاده کرد و هم ضمیر مونث.[8]

«و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون»[9]
مگر تورات پس از زبور نازل نشد؟

تورات کتاب حضرت موسی(علیه السلام) می باشد و زبور کتاب حضرت داود(علیه السلام) و حضرت داود(ع) سالیان زیادی بعد از موسی(ع) بود، بنابراین کتاب زبور نیز بعد از تورات نازل شد.[10]_______________________________________
[1] .اسراء: 17/ 46.
[2] .نساء: 4/ 176.
[3] .انبیاء: 21/ 105
[4] . طباطبایی، محمد حسین، ترجمه الميزان، ج‏7، ص 71.
[5] .نساء: 4/ 176.
[6] . طباطبایی، محمد حسین، ترجمه الميزان، ج‏5، ص252.
[7] .انعام: 6/ 78.
[8] . مصطفوی، حسن،تفسير روشن، ج‏8، ص 57.
[9] .انبیاء: 21/ 105
[10] . طباطبایی، محمد حسین،ترجمه الميزان، ج‏14، ص: 465.


موضوع قفل شده است