وضو ------- سوال فقهی

تب‌های اولیه

146 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وضو ------- سوال فقهی

آیا اگر انگشتان پا لاک داشته باشد می توان وضو گرفت

سیما;18508 نوشت:
آیا اگر انگشتان پا لاک داشته باشد می توان وضو گرفت

سؤال: اگر انگشت بزرگ پا هنگام وضو لاك داشته باشد آيا اشكالي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد چون مي توان مسح را بر روي انگشتان ديگر كشيد

چيزهاي كه وضوراباطل ميكند

سؤال: وضو كسي كه از خروج باد معده خودداري مي كند چه حكمي دارد؟

جواب: اشكال ندارد .و تا وقتي يقين به خروج باد نكرده است وضوي او باطل نشده است و شك در اين گونه موارد معتبر نيست.
سؤال: آيا بيرون آمدن خون از لثه در موقع وضو گرفتن وضو را باطل مي كند؟

جواب: اگر درموقع شستن صورت خون از دهان بيرون بيايد و صورت را نجس كند وضوباطل است اما در موقع شستن دست ها و يا مسح چنانچه صورت نجس شود وضو باطل نمي گردد.
سؤال: آيا صداي داخل شكم نيز وضو را باطل مي كند؟

جواب: صدا در داخل شكم ، موجب بطلان وضو نمي شود و شك در خروج باد نيز وضو را باطل نمي كند .

سؤال: خواب در چه حدي وضو را باطل مي كند؟

جواب: در صورتي كه در خواب علاوه بر چشم ، گوش نيز به خواب رود ( چيزي نشنود ) وضو باطل مي شود .بنابراين در چرت هايي كه هنوز گوش مي شنود، وضو باطل نمي شود .هم چنين اگر فرد شك دارد كه آيا خواب اوبه آن اندازه اي كه گوش نمي شنود، رسيده است يا نه ، وضوي او باطل نيست و مي تواند با آن نماز بخواند.
سؤال: منظور از حدثي كه وضو را باطل مي كند چيست ؟

جواب: حدث دو قسم است : 1- حدث اصغر 2- حدث اكبرحدث اصغر يعني ، چيزهايي كه پس از حدوث آنها، براي نماز يا اموري كه مشروط به طهارت هستند بايد وضو يا تيمم بگيريم و آن هفت چيز مي باشد : 1 و 2 و 3 ) خروج بول ، غايط و باد معده 4 ) خوابي كه به وسيله آن چشم نبيند و گوش نشنود 5 ) چيزهايي كه عقل رااز بين مي برد، مثل ديوانگي ، مستي ، بيهوشي 6 ) استحاضه زنان 7 ) كاري كه براي آن بايد غسل كرد .حدث اكبر يعني ، چيزهايي كه سبب وجوب غسل مي شوند؛ مانند : جنابت ، حيض ، نفاس واستحاضه متوسطه و كثيره و مس ميت .
سؤال: غرق شدن در افكار عميق ، به گونه اي كه صداي خبري را متوجه نشود، آيا وضو را باطل مي كند؟

جواب: فكر عميق و محو شدن در انديشه موجب بطلان وضو نمي شود.

سؤال: آيا اگر پس از وضو از بعضي اعضاي وضو خون بيرون بيايد وضو باطل است ؟

جواب: وضو صحيحاست و فقط براي نماز بايد موضعي را كه بعد از وضو نجس شده تطهير كند.

سؤال: گاهي از مهبل خانمها باد مي آيد آيا اين مبطل وضو مي شود؟

جواب: مبطل وضو نيست
سؤال: هنگام وضو و سجده از جوش هاي صورتم خون مي آيد آيا باعث ابطال وضو و سجده مي شود؟

جواب: اگر دانه و جوش ها در يكي از اعضاي وضو باشد، در صورت امكان بايد بعد از بيرون آمدن خون ، موضع را تطهيرنمايد و دوباره وضو بگيرد .ولي اگر هر دفعه كه آب به آنها مي رسد خون بيرون مي آيد، بايد يا به صورت ارتماسي وضو بگيرد، يعني به قصد وضودست يا صورت را در آب فرو ببرد و روي جوش را فشار دهد تا براي يك لحظه خون بيرون نيايد؛ و يا اينكه به صورت ترتيبي دست و صورت رابه قصد وضو زير شير آب بگيرد و روي جوش را فشار دهد تا خون بيرون نيايدو براي يك لحظه خون پاك شود .به اين ترتيب وضو صحيح است . چنانچه بعد از اين عمل خون از محل بيرون بزند اشكال ندارد، و اگر هيچ كدام از اين دو راه ممكن نيست بايد به صورت جبيره وضو گرفت . يعني اطراف زخم يادمل ها را به صورت معمول به قصد وضو بشوييد و روي آنها را يك پارچه تميز قرار داده و با دست تر روي پارچه را مسح كنيد .لازم نيست همه پيشاني روي مهر يا چيزي كه سجده بر آن صحيح است قرار بگيرد، لذا اگرممكن است محلي را كه زخم و دمل روي آن نيست بر محل سجده قرارداده ، يا اينكه جاي زخم و دمل را گود كنيد كه محل سالم بر زمين يا چيزي كه سجده روي آن صحيح است قرار گيرد .نيز مي توان روي چيزهايي كه سجده بر آن صحيح است و موجب زخم شدن پيشاني نمي شود مثل كاغذ بدون نوشته يا ماسه نرم سجده نماييد .به هر حال اگر با مراعات اين امور، بعد ازسربرداشتن از سجده ، محل سجده يا مهر آلوده به خون شده باشد، نمازصحيح است . البته سجده ديگر را بايد روي قسمتي از محل سجده قراردهيد كه آلوده به خون و نجاست نباشد، يا اينكه مهر را زير و رو كنيد يا آن راتعويض نماييد.
سؤال: در مبطلات وضو، آيا خروج باد معده از انسان ميزان خاصي دارد؟

جواب: باد معده و روده كه از مخرج غايط خارج مي شود و يا از غيرمخرج اگر اين عنوان ( باد معده ) به آن صدق نمايد، وضو را باطل مي كند چه كم باشد و چه زياد و تا هنگامي كه يقين به خروج باد معده نشود وضو باطل نمي گردد و چنانچه به حد وسواس برسد،بايد اعتنا ننمايد .ناگفته نماند گاهي به خاطر كنترل خود، هوايي از بيرون داخل مي شود و سپس خارج مي گردد كه در اين صورت باد معده نيست ووضو را باطل نمي كند.
سؤال: به فتواي آيت الله فاضل آبي كه از شير آب در حال وضو به دست سرايت مي كند آيا موجب بطلان وضو مي شود؟
جواب: اگر آبي را كه از شير به دستش مي چسبد نيت وضو كند اشكال ندارد.

سؤال: اگر جوش صورتمان خوني شده باشد و وضو بگيريم ، آيا صورت و حوله نجس و وضو باطل است ؟

جواب: اگر آب ريختن به گونه اي بوده است كه نقطه نجس را قبل از شستن به عنوان وضو پاك كرده ، وضو صحيح است ؛ ولي اگر چنين نبوده وضو باطل است و موجب نجاست حوله نيز مي گردد.
http://www.balagh.net/persian/feqh/q_and_a/009.htm


مسح بر انگشت كوچك
سؤال 115 : بعضى بانوان از لاك ناخن استفاده مى كنند آيا مى توانند جهت مسح پا ، فقط انگشت كوچك را كه لاك نخورده است مسح كنند ؟
جواب : مسح بر انگشت كوچك بنابر احتياط كافى نيست .
http://www.shahroudi.com/Portal.aspx?PID=71243&Cultcure=Persian&CaseID=34007


15. شست پاي شخصي شكسته است و روي آن انگشت را گچ گرفته‎اند، اگر گچ پاك باشد آيا براي مسح پا نيازي به پارچه اضافي است؟ و يا مي‎توان روي همان گچ را مسح نمود؟
باتوجه به مسأله شماره 252 توضيح المسائل ـ «بعد از مسح سر بايد باتري آب وضو كه در دست مانده روي پاها را از سر يكي از انگشت‎ها تا... مسح كند» ـ لازم نيست مسح حتماً بر روي شست پا انجام شود و مسح، يكي از انگشتان ديگر هم كافي است. بنابراين، وقتي مانعي مثل گچ يا باند يا لاك بر روي شست باشد، بايد از سر انگشت ديگر مسح كرد و جاي جبيره نيست.

http://www.saafi.org/node/2886

اگر یکی از انگشتان پا مثلا انگشت بزرگ شمامانعی مانند لاک نداشته باشد ومسح پا روی ان کشیده شود وضوی شما صحیح است.

اگر در هنگام وضو گرفتن قبل از اينكه مسح سر را بكشيم با دستمون شير ابي كه خيس هست را ببنديم وضو باطل ميشه؟؟

ستايش;41731 نوشت:
اگر در هنگام وضو گرفتن قبل از اينكه مسح سر را بكشيم با دستمون شير ابي كه خيس هست را ببنديم وضو باطل ميشه؟؟

در پاسخ شما استفتاء زیر از مقام معظم رهبری را نقل می کنم :

س 112: اگر شخص وضو گيرنده، هنگام شستن دستها و صورت به قصد وضو اقدام به باز و بسته كردن شير آب نمايد، اين كار او چه حكمى دارد؟

ج: اشكال ندارد و به صحت وضو لطمه‏اى نمى‏زند. ولى اگر بعد از فراغت از شستن دست چپ و قبل از مسح با آن، دستش را روى شيرى كه خيس است بگذارد و آب وضوى دست با آب خارج از وضو مخلوط شود، صحت مسح با رطوبتى كه مختلط از آب وضو و آب خارج است، محل اشكال مى‏باشد.

موفق باشید

سلام

میگن واسه شستن صورت اب اول واجب،دوم مستحب و سومی باعث باطل شدن وضو میشه

این در چه صورت صحیحه؟

یعنی اینکه باید بعد از هر بار اب ریختن دست بکشیم تا این موضوع صحت داشته باشه یا اینکه نه اگه 3بار رو هم پشت هم بریزیم بعد دست بکشیم هم مشمول موضوع میشه؟

ممنون

التماس دعا

منظور از از شستن آب ریختن روی عضو نیست بلکه آب رساندن به تمام عضو است یعنی اگر با یک (یا چند مشت) آب بریزد به نحوی که تمام عضو شسته شود بشرطیکه به قصد وضو باشد ؛یک مرتبه حساب می شود، چه قصد یک مرتبه را بکند چه قصد نکند .

توضیح المسائل مراجع،م248

شفا;46901 نوشت:
منظور از از شستن آب ریختن روی عضو نیست بلکه آب رساندن به تمام عضو است یعنی اگر با یک (یا چند مشت) آب بریزد به نحوی که تمام عضو شسته شود بشرطیکه به قصد وضو باشد ؛یک مرتبه حساب می شود، چه قصد یک مرتبه را بکند چه قصد نکند .

سلام

اگر با یک بار اب ریختن

چند بار روی صورت دست بکشیم تا خوب شسته شود هم وضو با طله؟

mkk1369;152582 نوشت:
سلام اگر با یک بار اب ریختن چند بار روی صورت دست بکشیم تا خوب شسته شود هم وضو با طله؟

با سلام و احترام

صدق شستن منوط به رساندن آب به تمام عضو است هر چند بوسیله دست کشیدن باشد،بنابراین اگر یکبار آب بریزید و چند بار دست بکشید به گونه ای که تمام عضو شسته شود،اشکال ندارد.

رهبری،اجوبه الاستفتائات،س124

با سلام و خسته نباشید.
دقیقا مسح پا باید از کجای دست شروع وتموم بشه وبه کجای پا کشیده بشه؟

mkk1369;152582 نوشت:

با سلام واحترام
از آن جایی که این موضوع در منظر فقهامتفاوت است لطفآنام مرجع خود را دکر نمایید.

آیت الله وحید.
اگه احتیاط واجبه نظر رهبری رو هم بذارید ممنون میشم.

هست هستی;152815 نوشت:
آیت الله وحید. اگه احتیاط واجبه نظر رهبری رو هم بذارید ممنون میشم.

سلام و عرض ادب

به نظر آیه الله وحید:احتیاط واجب آن است كه در مسح پا دست را بر سر انگشتها بگذارد و بعد به پشت پا بكشد ، یا آن كه دست را بر برآمدگى روى پا یا مفصل گذاشته و تا سر انگشتها بكشد ، نه آن كه تمام دست را روى پا بگذارد و كمى بكشد.

رساله آیه الله وحید،م260

به نظر مقام معظم رهبری،مسح پا را باید از سر یکی از انگشتان تا مفصل پا کشید.

رساله اجوبه الاستفتائات،رهبری،س106

سلام

اگر نوک انگشت ها را روی انگشتان بگذاریم و بعد بکشیم طوری که چند انگشت کناری شست پا هم تر شود صحیح است؟

مسح سر مو های بلند چه طوری است؟

غسلش چه طور؟

باسلام

نور;152834 نوشت:
مسح پا دست را بر سر انگشتها بگذارد

کجای دستو؟
نور;152834 نوشت:
بعد به پشت پا بكشد

چقدر دست ازنظر طولی باید حرکت کنه؟
پهنای مسح حداقل باید چقدر باشه؟

سلام و عرض ادب

mkk1369;152868 نوشت:
اگر نوک انگشت ها را روی انگشتان بگذاریم و بعد بکشیم طوری که چند انگشت کناری شست پا هم تر شود صحیح است؟


اشکال ندارد.(1)

mkk1369;152868 نوشت:
مسح سر مو های بلند چه طوری است؟

مسح سر را مى‌تواند بر روى پوست و یا موى قسمت جلوى سر بکشد، ولى اگر موى جاهاى دیگر سر در قسمت جلو جمع شده باشد یا موى ‏جلوى سر به قدرى بلند باشد که بر روى صورت یا شانه‌ها ریخته شده است، مسح بر آن کافى نیست و باید فرق سر را باز کرده پوست یا بن ‏موها را مسح کند.‏(2)

mkk1369;152868 نوشت:
غسلش چه طور؟

این مسئله در بین مراجع بزرگوار اختلافی است،از این رو بهتر است مرجع خود را ذکر نمایید اما به نظر مقام معظم رهبری،شستن تمام مو به احتیاط واجب لازم است.(3)

پی نوشت:
1.استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم
2.اجوبه الاستفتائات،رهبری،س125
3.استفتائات موجود در مرکز ملی پاسخگویی

با سلام واحترام

هست هستی;152905 نوشت:
کجای دستو؟

هر قسمت از کف دست را می توان روی سر انگشتهای پا گذاشته و تا برآمدگی روی پا یا مفصل بکشیم یا آن که دست را بر برآمدگی روی پا یا مفصل گذاشته و تا سر انگشتها بکشیم ولی به گونه ای نباشد که تمام دست را روی محل مسح پا گذاشته و مقدار مختصری حرکت دهیم که بنابر احتیاط واجب صحیح نمی باشد.(1)

هست هستی;152905 نوشت:
چقدر دست ازنظر طولی باید حرکت کنه؟

در مسح پا اندازه واجب آن از سر یكى از انگشتها تا برآمدگى روى پا است، و احتیاط مستحبّ آن است كه تا مفصل مسح نماید(2)


هست هستی;152905 نوشت:
پهنای مسح حداقل باید چقدر باشه؟

پهناى مسح پا به هر اندازه باشد كافیست، ولى افضل آن است كه تمام روى پا را با تمام كف دست مسح نماید.(3)

پی نوشت:
1.آیه الله وحید خراسانی،استفتائات،س37
2.آیه الله وحید خراسانی،رساله فارسی،م258
3.همان،م259

گرفتن وضو با جوبیار گل آلود چه حکمی دارد ؟

victoryone;202863 نوشت:
گرفتن وضو با جوبیار گل آلود چه حکمی دارد ؟

با سلام و احترام

اگر آب مضاف باشد یعنی به گونه ای با گل مخلوط شده که دیگر به آن آب مطلق گفته نمی شود،وضو و غسل باطل است.

رساله مراجع،م47

با عرض سلام؛:hamdel:
من روی شست دستم جراحتی صورت گرفته(کم هم نیست) و وضو نمیتوانم بگیرم چون اگه آب ببینه چرکی و عفونی میشه،باید چکار کنم؟(تیمم کنم)

یا علی مدد
التماس دعا

[="red"][/]
[="seagreen"]سلام علیکم[/]

«سید رضوی»;204895 نوشت:
من روی شست دستم جراحتی صورت گرفته(کم هم نیست) و وضو نمیتوانم بگیرم چون اگه آب ببینه چرکی و عفونی میشه،باید چکار کنم؟(تیمم کنم)

[="purple"] اگر زخم يا دمل يا شكستگى در صورت و دستها است و روى آن باز است و آب ريختن روى آن ضرر دارد، اگر اطراف آن را بشويد كافى است. ولى چنانچه كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است كه دست تر بر آن بكشد و بعد پارچه پاكى روى آن بگذارد و دست تر را روى پارچه هم بكشد. و اگر اين مقدار هم ضرر دارد يا زخم نجس است و نمى‏شود آب كشيد، بايد اطراف زخم را به طورى كه‏در وضو گفته شد، از بالا به پايين بشويد و بنابر احتياط مستحب پارچه پاكى روى زخم بگذارد و دست تر روى آن بكشد. و اگر گذاشتن پارچه ممكن نيست‏شستن اطراف زخم كافى است و در هر صورت تيمم لازم نيست.
[/]
توضیح المسائل امام، مساله325

[="purple"] اگر در اعضاى وضو زخم يا شکستگى است و روى آن باز باشد و آب براى آن ضرر ندارد، بايد آن را بشويد و اگر شستن آن مضر است بايد اطراف آن را بشويد، و احتياط آن است که اگر کشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد، دست تر بر آن بکشد.[/]
اجوبه استفتائات مقام معظم رهبری، سوال 135

«سید رضوی»;204895 نوشت:
با عرض سلام؛ من روی شست دستم جراحتی صورت گرفته(کم هم نیست) و وضو نمیتوانم بگیرم چون اگه آب ببینه چرکی و عفونی میشه،باید چکار کنم؟(تیمم کنم) یا علی مدد التماس دعا

با عرض سلام و احترام خدمت جناب سید رضوی گرامی و تشکر از سئوالتان

شما باید از وضوی جبیره استفاده کنید بدین معنا که برای وضو قسمت هایی را که نباید به آن آب برسد با چیزی ببندید که آب در آن نفوذ نکند سپس به صورت عادی وضو بگیرید و هرگاه به این عضو رسیدید روی قسمت های بسته شده دست تر بکشید .
احتیاطا بدل از وضو تیمم هم بکنید .
برای غسل هم به همین صورت عمل کنید و در پایان احتیاطا تیمم بدل از غسل نمایید .(1)

موفق و پیروز باشید

پی نوشت:
1. امام خمینی ، توضیح المسائل م 325 به بعد ؛ استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم

ممنون از پاسختون؛:Gol:
آیا میشه که طبق گفته ی جناب TAHOOR روی اون قسمتی که زخم هست آب نریزم و دور آن را هم فقط تر کنم؟{دیگه چیزی روی زخم نبندم}
ممنون

التماس دعا

با سلام؛
کسی که شست دستش به اندازه ی یک عدس زخم شده و دور این عدس و زیر آن زخم هست و کلخمه بسته باشه میتونه غسل کنه؟{البته روی این عدس زخم من،پوست هست نه کلخمه؛کلخمه فقط دور آن و زیرش هست}


با تشکر

«سید رضوی»;205389 نوشت:
ممنون از پاسختون؛ آیا میشه که طبق گفته ی جناب tahoor روی اون قسمتی که زخم هست آب نریزم و دور آن را هم فقط تر کنم؟{دیگه چیزی روی زخم نبندم} ممنون

با عرض سلام و احترام خدمت جناب سید رضوی گرامی و تشکر از سئوالتان

پاسخ حقیر در این فرض بود که معمولا شستن اطراف زخم و نشستن خود زخم مشکل است اما اگر می توانید چنین کاری کنید یعنی تنها اطراف زخم را بشویید به صورتی که آب به خود زخم نرسد ، اشکالی ندارد و کافی است.(1)

موفق و پیروز باشید

پی نوشت:
1. امام خمینی،تحریر الوسیله ج6

«سید رضوی»;206121 نوشت:
با سلام؛ کسی که شست دستش به اندازه ی یک عدس زخم شده و دور این عدس و زیر آن زخم هست و کلخمه بسته باشه میتونه غسل کنه؟{البته روی این عدس زخم من،پوست هست نه کلخمه؛کلخمه فقط دور آن و زیرش هست} با تشکر


با عرض سلام و احترام مجدد

اگر آب برای زخم ضرر ندارد و نجاستی هم ندارد ، می تواند به صورت عادی غسل کند.

لطفا منظور از کلخمه را توضیح دهید .

موفق و پیروز باشید

سجاد;206161 نوشت:

لطفا منظور از کلخمه را توضیح دهید .


سلامی مجدد؛
ممنون از شما؛منظورم از کلخمه خونی هست که دور زخم بوده و خشک شده و تر نیست؛
و میخوام غسل جنابت کنم،اگه نشه،چکار کنم؟
ممنون
التماس دعا

«سید رضوی»;206163 نوشت:
سلامی مجدد؛ ممنون از شما؛منظورم از کلخمه خونی هست که دور زخم بوده و خشک شده و تر نیست؛ و میخوام غسل جنابت کنم،اگه نشه،چکار کنم؟ ممنون التماس دعا

با سلام مجدد خدمت جناب سید رضوی گرامی

اگر کلخمه خون است ، نجس می باشد و برای غسل باید شسته شود . (1)

پی نوشت:
1. امام خمینی ، توضیح المسائل م 96 و 275

در مسح سر در وضو آیا حتما باید آب به پوست سر برسد؟

victoryone;208970 نوشت:
در مسح سر در وضو آیا حتما باید آب به پوست سر برسد؟

با سلام و عرض ادب

مسح سر را مى‌تواند بر روى پوست و يا موى قسمت جلوى سر بکشد، ولى اگر موى جاهاى ديگر سر در قسمت جلو جمع شده باشد يا موى جلوى سر به قدرى بلند باشد که بر روى صورت يا شانه‌ها ريخته شده است، مسح بر آن کافى نيست و بايد فرق سر را باز کرده پوست يا بن موها را مسح کند.

آیه الله خامنه ای،اجوبه الاستفتائات،س125

نور;153032 نوشت:
مسح سر را مى‌تواند بر روى پوست و یا موى قسمت جلوى سر بکشد، ولى اگر موى جاهاى دیگر سر در قسمت جلو جمع شده باشد یا موى ‏جلوى سر به قدرى بلند باشد که بر روى صورت یا شانه‌ها ریخته شده است، مسح بر آن کافى نیست و باید فرق سر را باز کرده پوست یا بن ‏موها را مسح کند.‏(2)

سلام
سوال من اینه که مسحی که روی فرق سر می کشیم حتما باید روی فرق وسط سر باشه؟
و اینکه اگر پوست جلوی سر را مسح می کشیم، این مسح چقدر باید باشد؟ (اندازه اش)
فقط دستمان بخورد کافی است یا باید دست را بکشیم؟

باران☂;209078 نوشت:
سلام سوال من اینه که مسحی که روی فرق سر می کشیم حتما باید روی فرق وسط سر باشه؟ و اینکه اگر پوست جلوی سر را مسح می کشیم، این مسح چقدر باید باشد؟ (اندازه اش) فقط دستمان بخورد کافی است یا باید دست را بکشیم؟


يك قسمت از چهار قسمت سر كه مقابل پيشانى است جاى مسح مى‌باشد و هر جاى اين قسمت را به هر اندازه مسح كند كافى است اگر چه احتياط
مستحبّ آن است كه از درازا به اندازۀ درازاى يك انگشت و از پهنا به اندازۀ پهناى سه انگشت بسته، مسح نمايد .

به مساله بعدی هم توجه فرمایید:
ضمنا گذاشتن دست بر سر برای مسح کافی نیست بلکه در مسح سر و روى پا بايد دست را روى آنها بكشد و اگر دست را روی سرقرار بدهدویادست را نگهدارد و سر يا پا را به آن بكشد وضو باطل است
رساله مراجع/ج=1 /م=250و255

با سلام خدمت کارشناسان بزرگوار
1- اگر هنگامی که در جایی مثل مسجد در حال وضو گرفتن باشیم شخص بغل دستمون در موقع وضو گرفتن، آب دستهاشون به سمت دست شما پاشیده شود حکمش چیست؟
2-اشکالی ندارد که برای کشیدن مسح پا ، پا را روی زانوی پای دیگر گذاشت و مسح کشید؟
3-حتما صورت باید برای وضو خشک باشد (یکبار من وقتی آب رو روی صورت ریختم و در حال کشیدن دست رو صورت بودم که متوجه شدم اصلا آستین لباس رو بالا نزدم و منتظر ماندم آب صورت خشک شود و دوباره وضو گرفتم و این در حالی بود نماز جماعت شروع شده بود)
مرجع : مقام معظم رهبری
با تشکر

با سلام و احترام

delete;216729 نوشت:
1- اگر هنگامی که در جایی مثل مسجد در حال وضو گرفتن باشیم شخص بغل دستمون در موقع وضو گرفتن، آب دستهاشون به سمت دست شما پاشیده شود حکمش چیست؟


مانع ندارد، و مى‌تواند به قصد وضو با آن آب، موضع را بشويد. آنچه اشکال دارد اين است که با آب غير وضو مسح کشيده شود.

delete;216729 نوشت:
2-اشکالی ندارد که برای کشیدن مسح پا ، پا را روی زانوی پای دیگر گذاشت و مسح کشید؟

اشکال ندارد فقط پایی که می خواهید مسح دهید باید ثابت باشد.

delete;216729 نوشت:
3-حتما صورت باید برای وضو خشک باشد (یکبار من وقتی آب رو روی صورت ریختم و در حال کشیدن دست رو صورت بودم که متوجه شدم اصلا آستین لباس رو بالا نزدم و منتظر ماندم آب صورت خشک شود و دوباره وضو گرفتم و این در حالی بود نماز جماعت شروع شده بود) مرجع : مقام معظم رهبری

رطوبت دست و صورت اشکال ندارد ولی محل مسح باید خشک باشد.

استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم

با او
سلام
قبلا تو یه تاپیکی خونده بودم که اگر قبل از اذان وضو بگیریم و با نیت وضو برای نماز،نمازمون اشتباست
حالا یکی ازم پرسیده وقتی میریم نماز جمعه از صبح وضو میگیریم.و نیت هم برای نمازه
تکلیف چیه؟؟؟همش اشتباه بوده؟؟؟

ممنون

یه سوال دیگه هم هست:
وقتی میخوام وضو بگیرم و شیر آب بازه،
بعد از شستن دست راست و بعد چپ،اگه قبل از مسح کشیدن شیر آب رو ببندم(که مطمئنا خیسه)
آیا وضو اشتباست؟؟؟
یعنی همینطور شیر آب باز باشه تا مسح ها رو بکشم؟؟حروم میشه که!!!!!!

maedeh-r;216749 نوشت:
قبلا تو یه تاپیکی خونده بودم که اگر قبل از اذان وضو بگیریم و با نیت وضو برای نماز،نمازمون اشتباست حالا یکی ازم پرسیده وقتی میریم نماز جمعه از صبح وضو میگیریم.و نیت هم برای نمازه تکلیف چیه؟؟؟همش اشتباه بوده؟؟؟

با سلام و عرض ادب

وضو به قصد طهارت از نظر شرعى مستحب و مطلوب است و خواندن نماز با چنین وضوى مستحب جايز است،پس می توان قبل از وقت نماز به نیت طهارت و قربه الی الله وضو گرفت و تا وقتی وضو باطل نشده می توان با آن نماز خواند.

آیه الله خامنه ای،اجوبه الاستفتائات،س122

این مسئله را از مجتهد خودتان جویا شوید بهتره

maedeh-r;216754 نوشت:
یه سوال دیگه هم هست: وقتی میخوام وضو بگیرم و شیر آب بازه، بعد از شستن دست راست و بعد چپ،اگه قبل از مسح کشیدن شیر آب رو ببندم(که مطمئنا خیسه) آیا وضو اشتباست؟؟؟ یعنی همینطور شیر آب باز باشه تا مسح ها رو بکشم؟؟حروم میشه که!!!!!!

با سلام و احترام

بستن شیر آب قبل از تکميل شستن دست چپ اشکال ندارد ولى پس از آنکه وضو کامل شد و از شستن دست چپ فارغ شد اگر دست را به چيز مرطوب (مثل شير آب) بگذارد و آب خارج وضو با آب وضو مخلوط شود، مسح سر و پا با آب خارج وضو و يا با آب مختلط صحيح نيست.

پایگاه اطلاع رسانی آیه الله خامنه ای در مسائل وضو به آدرس:
http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=49

نور;216763 نوشت:

ممنونم از شما
فقط یه سوال دیگه پیش میاد:
من که تو دلم میدونم واسه نماز ظهر دارم وضو میگیرم.ولی همین که به زبون بگم برای طهارت درسته؟؟؟دلمو چیکار کنم؟؟هرچی میخوام خودمو گول بزنم نمیشه.آخه میدونم واسه نمازمه.....
انگار از وقتی فهمیدم که اشتباست بیشتر بهش فکر میکنم

maedeh-r;216767 نوشت:
ممنونم از شما فقط یه سوال دیگه پیش میاد: من که تو دلم میدونم واسه نماز ظهر دارم وضو میگیرم.ولی همین که به زبون بگم برای طهارت درسته؟؟؟دلمو چیکار کنم؟؟هرچی میخوام خودمو گول بزنم نمیشه.آخه میدونم واسه نمازمه..... انگار از وقتی فهمیدم که اشتباست بیشتر بهش فکر میکنم

با تشکر از پیگیری شما

نیت قصد قربت کنید حتی اگر می دانید که وضویتان برای نماز باقی می ماند اشکال ندارد و تا زمانی که وضو باطل نشده می توانید نماز را با همان وضو بخوانید.

استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم

با او
سلام
محل دقیق مسح سر کجاست؟؟
محدوده اش رو میخوام
ممنون

maedeh-r;224003 نوشت:
با او سلام محل دقیق مسح سر کجاست؟؟ محدوده اش رو میخوام ممنون

با سلام و احترام

يك قسمت از چهار قسمت‏ سر كه مقابل پيشانى است جاى مسح مى‏ باشد، و هر جاى اين قسمت را به هر اندازه مسح كند كافى است اگر چه احتياط مستحب آن است كه از درازا به اندازه درازاى يك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نمايد.
اگر موها بلند است به گونه ای که شانه کند بر پیشانی میریزد باید موقع مسح آب را به پوست سر یا به ریشه مو برساند.

رساله مراجع،م250و251

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام
در هنگام وضوی ارتماسی،گاهی موهای جلوی پیشانی تا قسمت زیادی خیس میشود و مجبور میشوم برای مسح سر،قسمت عقب تر را مسح بکشم.اما اینکه نهایتاً کدام قسمت را برای پرهیز از موهای خیس میتوان مسح کشید را متوجه نمیشود

چرا که سر،4 قسمت دارد.بالا،عقب،چب،راست.ولی در فتوا ها "جلوی سر" ذکر شده.در صورتی که "جلوی سر" معنای دقیقی را نمیرساند.

من شکلی را ضمیمه میکنم،خاهش میکنم قسمت نهایی را مشخص بفرمایید

سوال اول:
آیا مسح قسمت آبی کافی میباشد؟

سوال دوم:جلوی سر بر روی عکس از کدام قسمت شروع میشود؟

a_rezahu;238908 نوشت:
سوال اول: آیا مسح قسمت آبی کافی میباشد؟


باسلام خدمت شما کاربر محترم
درفرض سوال مسح اشاره شده صحیح است

a_rezahu;238908 نوشت:
سوال دوم:جلوی سر بر روی عکس از کدام قسمت شروع میشود؟


جلوی سرشامل همان قسمتی که شما تعبیر به بالا نمودید می باشدکه درپستهای قبلی استاد نور اشاره شده ،ومقصود بالای پیشانی است ومحدوده مسح هرقسمت ازهمین جلوی سر(به تعبیر شما بالای سر)وبه هراندازه که مسمای مسح باشد کافی است
رساله مراجع /م=250و251

من لباس تیره ای پوشیدم.در حین وضو گرفتن متوجه دانه های ریزی بر روی دستم شدم که به راحتی جه به جا نمیشدند.
برسی کردم دیدم پرز های بسیار ریز و کرک ها ی آن است.اما این پرز ها تقریبا در تمام پارچه ها و حوله ها و... هست،فقط چون در لباس های روشن،رنگشان مایل به سفید و بسیار ریزند مشخص نیست.
برای برطرف کردنشان بسیار به مشقّت افتادم.زیرا تعداد زیادی شاید هزاران از این اجزام ریز پارچه که بعضاً به اندازه ی گرد و خام هوا و یا بزرگترند در محاسنم بود.

و در آخر برای برطرف کردنشان متوسل به جاروبرقی!! شدم.اما کارساز نیست.قول میدهم در محاسن دوستان و برادران دیگر هم هست.(محاسن را خیس کنید و دستمال سفید بر روی آن بکشید)
آیا این ها مانع محسوب میشوند؟

a_rezahu;239273 نوشت:
من لباس تیره ای پوشیدم.در حین وضو گرفتن متوجه دانه های ریزی بر روی دستم شدم که به راحتی جه به جا نمیشدند. برسی کردم دیدم پرز های بسیار ریز و کرک ها ی آن است.اما این پرز ها تقریبا در تمام پارچه ها و حوله ها و... هست،فقط چون در لباس های روشن،رنگشان مایل به سفید و بسیار ریزند مشخص نیست. برای برطرف کردنشان بسیار به مشقّت افتادم.زیرا تعداد زیادی شاید هزاران از این اجزام ریز پارچه که بعضاً به اندازه ی گرد و خام هوا و یا بزرگترند در محاسنم بود. و در آخر برای برطرف کردنشان متوسل به جاروبرقی!! شدم.اما کارساز نیست.قول میدهم در محاسن دوستان و برادران دیگر هم هست.(محاسن را خیس کنید و دستمال سفید بر روی آن بکشید) آیا این ها مانع محسوب میشوند؟

خدمت شماکاربرمحترم عرض سلام دارم
معمولادقت اینچنینی دراین مسایل موجب وسواسی میشود منظوراز مانع یعنی چیزی که موجب نرسیدن اب به پوست شود واین امر عرفی است وانچه که شما اشاره کردید عرفا مانع نمیدانند به هرحال اگرتشخیص عرف براین است که مانع است حکم همان است که اشاره شد
تحریر/احکام وضو

به نام او

آیا در گرفتن وضو باید دندان ها هم که بعضی اوقات معلوم است هم باید خیس بشود
مرجع : آیت الله مکارم شیرازی

یا حق

[="Tahoma"][="Black"]

عصا;249288 نوشت:
به نام او

آیا در گرفتن وضو باید دندان ها هم که بعضی اوقات معلوم است هم باید خیس بشود
مرجع : آیت الله مکارم شیرازی

یا حق

به نام خدا و سلام بر شما
وقت بخیر

یکی از شرایط صحت وضو و غسل این است که آب به تمام سطح بیرونی (خارجی) اعضاء که ظاهر است و دیده می شود برسد. و داخل دهان و دندان ها جزء باطن بدن می باشد (چون در حالت عادی دیده نمی شوند.) و لذا شستشوی آن ها هنگام وضو و غسل لازم نیست.

در توضیح المسائل تمامی مراجع (با قدری اختلاف در تعبیر) چنین آمده است:(1)

اگر در غسل به اندازه سر مویى از بدن نشسته بماند، غسل باطل است، ولى شستن جاهایى از بدن که دیده نمی ‏شود، مثل توى گوش و بینى، واجب نیست.
و جایى را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن، شستن آن لازم نیست، ولى احتیاط در شستن است.
و اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن به قدرى گشاد باشد که داخل آن دیده شود، باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست.

--------------

در رساله آیت الله مکارم شیرازی نیز چنین آمده است:(2)

- احکام وضو

مسأله 262 - شستن داخل بینى و مقدارى از لب و چشم که در وقت بستن دیده نمى شود، واجب نیست.

- احکام غسل

مسأله 391 - هرگاه مختصرى از بدن شسته نشود، غسل باطل است، امّا شستن باطن، مانند داخل گوش و بینى و داخل چشم لازم نیست.


-------------------------------------------------------------

1- توضیح المسائل مراجع، ج ‏1، ص 221، مسئله 374 ، 375 ، 376
2- رساله توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی، احکام وضو و احکام غسل[/]

به نام خدا

سلام علیکم

پا را تا چه قسمتی باید مسح کرد؟
(گفته اند که تا برآمدگی،حالا من نمیدونم منظور این برآمدگی دقیقا کجا میشه!)
در قرآن سوره مائده، آیه ی 6 هم ذکر شده:
و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پيشين [ هر دو پا ] مسح كنيد

مقلد دو بزرگوار:آیت الله بهجت و آیت الله وحید میباشم

لطفا راهنماییم کنید


ممنون
یا علی


در این خصوص نظر مراجع مختلف است.

عدهای مانند آیت الله سیستانی و رهبر معظم میفرمایند تامفصل باید مسح شود(مفصل یعنی جایی که پا از آنجا تا میشود)
اما اکثر علما میفرمایند تا جایی که پا برآمدگی دارد،کافی است.

اگر نام مرجعتان را بنویسید بیشتر راهنمایی میکنیم.

موضوع قفل شده است