ميخوامد

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ميخوامد

ميخوامد


به خدا دنيا دو روزه مي دوني
يه روزي دلت مي سوزه مي دوني
دل من منتظر اومدنت
تا بياي هميشه پيشم بموني
دلم مي خواد كه بي صدا گريه كنم
ترانه مو به قلب تو هديه كنم
باغ دلم بدونه تو گل نداره
تو لحظه هاش اسم تو رو كم مياره.

ادامه داره

موضوع قفل شده است