آیا استفاده از زمان و مکان خاص در تقویت روحیه دینی کودکان نقش دارد؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا استفاده از زمان و مکان خاص در تقویت روحیه دینی کودکان نقش دارد؟

[=&quot]آیا استفاده از زمان و مکان خاص در تقویت روحیه دینی کودکان نقش دارد؟[/]

[=&quot]آیا استفاده از زمان و مکان خاص در تقویت روحیه دینی کودکان نقش دارد؟[/]
[=&quot]پاسخ: توجه به موقعیت زمانی و مکانی خاص در تقویت روحیه دینی و برای آموزش ارزش ها بسیار مهم است.[/]
[=&quot]توصیه می کنم برای آموزه های دینی از بهترین مکان ها و مناسب ترین زمان ها استفاده کنید. [/]
[=&quot]بهترین زمان ، زمان شادابی کودک است.
هنگام خستگی، خواب آلودگی و اضطراب کودک ارزش های دینی را به او القا نکنید. القای ارزش ها در این موقعیت ها نه تنها تثبیت نمی شود، بلکه ممکن است مقاومت روانی کودک را نیز در بر داشته باشد. [/]

[=&quot]نشانه های عدم آمادگی کودک را از چهره، رفتار و بهانه گیری هایش می توان فهمید. باید از زمانی استفاده کرد که دل او آمادگی داشته باشد.[/]
[=&quot]امام علی (ع) می فرماید: بدان که دل ها، میل و روی کردن و پشت کردنی دارند، آن ها را هنگام میل و روی کردنشان به کار گیرید.[/]
[=&quot]زمان شادابی کودک وقتی است که به او هدیه ای می دهید.
به مسافرت، پارک، جنگل، کوه، سینما و برای صرف غذا به رستوران می روید.
در این موقعیت ها کودک بسیار خوشحال است.[/]


موضوع قفل شده است