جمع بندی کمال جویی؛ مقصد انسان

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کمال جویی؛ مقصد انسان

سلام کمال جویی ایا مطلوب هست یا خیر

کمال انسان چیست و مقصد اخر او کجاست و بلاخره در کجاوچگونه ارام میگرد
گویند انسان برای خدا خلق شده این یعنی چه

از پاسخ گویی شما ممنون میشوم

با نام و یاد دوست           کارشناس بحث: استاد مسلم
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و احترام
کمال جویی ایا مطلوب هست یا خیر کمال انسان چیست و مقصد اخر او کجاست و بلاخره در کجاوچگونه ارام میگرد گویند انسان برای خدا خلق شده این یعنی چه از پاسخ گویی شما ممنون میشوم
همه انسان ها فطرتا به دنبال یافتن ناداشته هایشان هستند، و این یعنی کمال جویی؛ بنابراین همین میل به یافتن نشان میدهد اگرچه ممکن است انسان ها در تشخیص مصداق کمال اشتباه کنند و پول و مقام و مانند آن را کمال بدانند، اما همه انسان ها طلب کمال هستند و این یک میل فطری در درون انسان هاست. کمال حقیقی انسان، گسترش وسعت وجود اوست، یعنی روح انسان که حقیقت انسان است بزرگ شود، واین بزرگ شدن، بزرگ شدن مادی نیست، چون خود روح مادی نیست. این یک رشد و کمال یافتن و بزرگ شدن معنوی است آنچنانکه ما آن را به وضوح در برخی شخصیت ها مثل حاج قاسم سلیمانی دیدیم. این کمال جویی بی انتهاست، اما بالاخره حرکت و تکامل هر کسی در هر مرتبه ای که رسیده در قیامت به پایان میرسد و انسا نبا همان مرتبه ای از کمال که به دست آورده محشور میشود. اینکه گفته میشود انسان برای خدا خلق شده به این معنا نیست که خدا به انسان نیاز داشته و از این جهت انسان را برای خودش خلق کرده است، بلکه یعنی هدفی که خدا برای انسان در نظر گرفته است حرکت به سمت خداست.  البته فلسفه این نزدیک شدن به خدا همان دست یافتن به کمال است، چرا که هر چه انسان به خدا نزدیک تر شود، و صفات خداوند را بیشتر در خودش ایجاد کند و رنگ خدایی به خود بگیرد بزرگتر می شود
سلام علیکم در پست قبلی جواب این سوال هایم را تقریبا داده بودید منتهی چون من این دو سوال را همزمان ثبت کردم این سوال دیرتر صفحه اش باز شد ازاینکه وقتتون را گرفتم مرا ببخشید
جمع بندی پرسش: آیا کمال جویی مطلوب است؟ کمال انسان در چیست و مقصد آخر او کجاست؟ اینکه میگویند انسان برای خدا خلق شده یعنی چه؟ پاسخ: همه انسان ها فطرتا به دنبال یافتن ناداشته هایشان هستند، و این یعنی کمال جویی؛ بنابراین همین میل به یافتن نشان میدهد اگرچه ممکن است انسان ها در تشخیص مصداق کمال اشتباه کنند و پول و مقام و مانند آن را کمال بدانند، اما همه انسان ها طالب کمال هستند و این یک میل فطری در درون انسان هاست. کمال حقیقی انسان، گسترش وسعت وجود اوست، یعنی روح انسان که حقیقت انسان است بزرگ شود، واین بزرگ شدن، بزرگ شدن مادی نیست، چون خود روح مادی نیست. این یک رشد و کمال یافتن و بزرگ شدن معنوی است آنچنانکه ما آن را به وضوح در برخی شخصیت ها مثل حاج قاسم سلیمانی دیدیم. این کمال جویی بی انتهاست، اما بالاخره حرکت و تکامل هر کسی در هر مرتبه ای که رسیده در قیامت به پایان میرسد و انسان با همان مرتبه ای از کمال که به دست آورده محشور میشود. اینکه گفته میشود انسان برای خدا خلق شده به این معنا نیست که خدا به انسان نیاز داشته و از این جهت انسان را برای خودش خلق کرده است، بلکه یعنی هدفی که خدا برای انسان در نظر گرفته است حرکت به سمت خداست.  البته فلسفه این نزدیک شدن به خدا همان دست یافتن به کمال است، چرا که هر چه انسان به خدا نزدیک تر شود، و صفات خداوند را بیشتر در خودش ایجاد کند و رنگ خدایی به خود بگیرد بزرگتر می شود.  
موضوع قفل شده است