بعد از نماز متوجه استحاضه قبل از نماز شدم!

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بعد از نماز متوجه استحاضه قبل از نماز شدم!

<p>سلام&nbsp;</p>

<p>دو سوال دارم</p>

<p>لطفاً هر دو را پاسخ دهید ممنون میشم</p>

<p>اول اینکه دیشب نماز شب ک خواندم مغرب و عشا با یک وضو،احساس خروج ترشح داشتم ولی فکر کردم معمولی است چون نماز ظهر پاک بودم،ولی امروز دیدم که لباس زیرم لکه نارنجی و قهوه ای است ک مربوط ب دیشب بوده و یعنی دیشب دچار استحاضه قلیله شدم ،حالا نماز دیشبم ک بودن اطلاع از استحاضه قبیله بوده و هردو را با یک وضو خواندم , صحیح است و همچنین نماز صبح امروز هم ک خواندم و بعد ظهر متوجه لکه بینی شدم&nbsp;</p>

<p>سوال دوم ، تا چ حد باید از امر شوهر اطاعت کرد؟ شوهرم میگ قدرت ووفرمان&nbsp; همسر یک ذره ازخدا کمتره ، البته در مورد وسواس ک دارم بهم میگه ینی ب حرف من گوش کن و هر نجس پاکی بود ب پای من،من وسواس دارم ولی ایشون نماز هم میخونن&nbsp; و اهل شرع هستن، اما&nbsp; اگر دستش نجس از تخت پا میش پریز روشن می‌کنه خیلی اهمیت نمی‌ده دستش مرطوب یا عرق کرده و همون دست ب موبایلش میزنع و گاهی میاره مثلا همون گوشی موبایل می‌ذاره روی سفره ک گاهی آب ریخته خیس&nbsp;</p>

<p>من این کاراشو ک دیدم از عقد و بعدش بدتر شدم واس وسواس چون دیدم خودش و خانواده ش خیلی مثل من رعایت نمیکنن</p>

<p>مثلا پاش نجس بود از تخت پاشد خشک کرد ولی جلو در حمام روی فرش جلوش خیس بود با همون پا از همون قسمت خیس رد شد،بعدم ک دیگ هربار می‌ره حمام از همون جلو در حمام با پای خیس رد میش و همه جا راه میره ،اینع ک من خیلی اذیتم مدام باید با دمپایی راه برم توی خونه حواسم باشه پامو روی فرش ندارم سجاده بندازم و...کلی کار ،وزنم ده کیلو کم شده به چندماه ،خیلی اذیتم ،وقتاییک نماز ندارم راحت ترم ولی وقتی باید نماز بخونم بیشتر بند نجس پاکی ام، از ترس اینکه نجسی پیش بیاد یا مشکلی ک دردسر نجسی درست کنه از همبستر شدن با شوهرم چند ماه پرهیز میکنم چون نگران آبکشی و نجسی اتاق و فرش و پریزمو.. چون الان خونه جدید اومدم ،اونجا ک گفتم فرش جلو حمام اونطور شده خونه مادر شوهرم، هرچند ک اونجا هنوزم همسرم می‌ره حمامم می‌ره گاهی و با همون پا میاد خونه خودمون هم راه می‌ره ،زندگی واسم سخت شده گاهی گریه میکنم و آرزو مرگ یا میگم اصلا دیگ نماز نخون تا واست فرق نکنه کجا نجس و پاک ،بجز این هر وقت میرم دستشویی آب باز میذارم ولی بازم ترشحات دستشویی برخورد میکنن ب دست وپام ،برای نماز ظهر عصر میرم حمام ک سریع بیام نماز ظهر و بعدم مغرب بخونم ک بینش فاصله نیفته ک اکثرا نماز ظهرم دیر یا قضا میش ،،این کارو میکنم چون مدام احساس فشار و خروج ادرار دارم و گاهی هم فشار معده ک نمیتونم زیاد وضومو نگه دارم توی رکعات نمازم خیلی دچار شک میشم ، اگر کسی کثیرشک .باشه یکبار نمازش بخونه کافیه ؟!
درکل وسواس دارم ولی اون کارای شوهرم احتیاط کاریش و رعایت نکردنش هم هست
زندگیم دارع خراب میش چون می‌دونم با این روال بهم سرد میش فعلا هم دلش واسم میسوزه و سرش بند کار می‌کنه چون میبینه ک وزنم کم کردم و خیلی ضعیف شدم ،سعی می‌کنه بیشتر اذیت نشم
با این شرایط من میتونم نماز بذارم کنار یا همینطوری مثل خیلیا با هر بدن و لباس و شرایطی سرباز کنی بخونم ک بگم خوندم
از یک طرف دیگ هم احساس میکنم مثلا بقیع یاد دارن چکار کنن ک تخت و خونه و اطراف نجس نشه یا شوهرشون ملاحظه می‌کنه و یا مثلا مشکل منه ک دستشویی رفتنم با بقیه فرق داره و با شدت خارج میش یا مدام فشار میده ووو .. و این تقصیر. خودم ک یاد ندارم مثل بقیه عادی باشم و رفتار کنم و درست یاد ندارم چیزی اب بکشم و یا زود دوش بگیرم ،،، یکجا خوندم صله رحم یا مصرف آب می‌تونه الویت پیدا کنه حتی ب مسأله نجس پاکی و نماز
چون من از ترس نجس شدن خونه زندگیم زیاد مایل نیستم کسی بیاد خونمون چون میترسم برن دستشویی بعد ببینم کثیف و با همون پا و .. آمدن داخل خونه ،، من خودم هر دفعه میرم پاهامو میشورم ، ولی مهمان ن
میش گفت اهمیت زیاد ب این نجسی بذارم کنار و بجاش صله رحم و رسیدگی ب شوهر و کاهش مصرف آب انجام بدم حتی اگر در صحت نمازم خلل وارد بشه ؟! یا نه چون یاد ندارم درست کارامو بکنم ،تقصیر خودم و باید رنجش تحمل کنم ؟!
آیت الله سیستانی

با نام و یاد دوست           کارشناس بحث: استاد نور
<p>سلام&nbsp;</p> <p>دو سوال دارم</p> <p>لطفاً هر دو را پاسخ دهید ممنون میشم</p> <p>اول اینکه دیشب نماز شب ک خواندم مغرب و عشا با یک وضو،احساس خروج ترشح داشتم ولی فکر کردم معمولی است چون نماز ظهر پاک بودم،ولی امروز دیدم که لباس زیرم لکه نارنجی و قهوه ای است ک مربوط ب دیشب بوده و یعنی دیشب دچار استحاضه قلیله شدم ،حالا نماز دیشبم ک بودن اطلاع از استحاضه قبیله بوده و هردو را با یک وضو خواندم , صحیح است و همچنین نماز صبح امروز هم ک خواندم و بعد ظهر متوجه لکه بینی شدم&nbsp;</p> <p>سوال دوم ، تا چ حد باید از امر شوهر اطاعت کرد؟ شوهرم میگ قدرت ووفرمان&nbsp; همسر یک ذره ازخدا کمتره ، البته در مورد وسواس ک دارم بهم میگه ینی ب حرف من گوش کن و هر نجس پاکی بود ب پای من،من وسواس دارم ولی ایشون نماز هم میخونن&nbsp; و اهل شرع هستن، اما&nbsp; اگر دستش نجس از تخت پا میش پریز روشن می‌کنه خیلی اهمیت نمی‌ده دستش مرطوب یا عرق کرده و همون دست ب موبایلش میزنع و گاهی میاره مثلا همون گوشی موبایل می‌ذاره روی سفره ک گاهی آب ریخته خیس&nbsp;</p> <p>من این کاراشو ک دیدم از عقد و بعدش بدتر شدم واس وسواس چون دیدم خودش و خانواده ش خیلی مثل من رعایت نمیکنن</p> <p>مثلا پاش نجس بود از تخت پاشد خشک کرد ولی جلو در حمام روی فرش جلوش خیس بود با همون پا از همون قسمت خیس رد شد،بعدم ک دیگ هربار می‌ره حمام از همون جلو در حمام با پای خیس رد میش و همه جا راه میره ،اینع ک من خیلی اذیتم مدام باید با دمپایی راه برم توی خونه حواسم باشه پامو روی فرش ندارم سجاده بندازم و...کلی کار ،وزنم ده کیلو کم شده به چندماه ،خیلی اذیتم ،وقتاییک نماز ندارم راحت ترم ولی وقتی باید نماز بخونم بیشتر بند نجس پاکی ام، از ترس اینکه نجسی پیش بیاد یا مشکلی ک دردسر نجسی درست کنه از همبستر شدن با شوهرم چند ماه پرهیز میکنم چون نگران آبکشی و نجسی اتاق و فرش و پریزمو.. چون الان خونه جدید اومدم ،اونجا ک گفتم فرش جلو حمام اونطور شده خونه مادر شوهرم، هرچند ک اونجا هنوزم همسرم می‌ره حمامم می‌ره گاهی و با همون پا میاد خونه خودمون هم راه می‌ره ،زندگی واسم سخت شده گاهی گریه میکنم و آرزو مرگ یا میگم اصلا دیگ نماز نخون تا واست فرق نکنه کجا نجس و پاک ،بجز این هر وقت میرم دستشویی آب باز میذارم ولی بازم ترشحات دستشویی برخورد میکنن ب دست وپام ،برای نماز ظهر عصر میرم حمام ک سریع بیام نماز ظهر و بعدم مغرب بخونم ک بینش فاصله نیفته ک اکثرا نماز ظهرم دیر یا قضا میش ،،این کارو میکنم چون مدام احساس فشار و خروج ادرار دارم و گاهی هم فشار معده ک نمیتونم زیاد وضومو نگه دارم توی رکعات نمازم خیلی دچار شک میشم ، اگر کسی کثیرشک .باشه یکبار نمازش بخونه کافیه ؟! درکل وسواس دارم ولی اون کارای شوهرم احتیاط کاریش و رعایت نکردنش هم هست زندگیم دارع خراب میش چون می‌دونم با این روال بهم سرد میش فعلا هم دلش واسم میسوزه و سرش بند کار می‌کنه چون میبینه ک وزنم کم کردم و خیلی ضعیف شدم ،سعی می‌کنه بیشتر اذیت نشم با این شرایط من میتونم نماز بذارم کنار یا همینطوری مثل خیلیا با هر بدن و لباس و شرایطی سرباز کنی بخونم ک بگم خوندم از یک طرف دیگ هم احساس میکنم مثلا بقیع یاد دارن چکار کنن ک تخت و خونه و اطراف نجس نشه یا شوهرشون ملاحظه می‌کنه و یا مثلا مشکل منه ک دستشویی رفتنم با بقیه فرق داره و با شدت خارج میش یا مدام فشار میده ووو .. و این تقصیر. خودم ک یاد ندارم مثل بقیه عادی باشم و رفتار کنم و درست یاد ندارم چیزی اب بکشم و یا زود دوش بگیرم ،،، یکجا خوندم صله رحم یا مصرف آب می‌تونه الویت پیدا کنه حتی ب مسأله نجس پاکی و نماز چون من از ترس نجس شدن خونه زندگیم زیاد مایل نیستم کسی بیاد خونمون چون میترسم برن دستشویی بعد ببینم کثیف و با همون پا و .. آمدن داخل خونه ،، من خودم هر دفعه میرم پاهامو میشورم ، ولی مهمان ن میش گفت اهمیت زیاد ب این نجسی بذارم کنار و بجاش صله رحم و رسیدگی ب شوهر و کاهش مصرف آب انجام بدم حتی اگر در صحت نمازم خلل وارد بشه ؟! یا نه چون یاد ندارم درست کارامو بکنم ،تقصیر خودم و باید رنجش تحمل کنم ؟! آیت الله سیستانی
با سلام و احترام درمورد سوال اول اگر یقین به مستحاضه بودن هنگام نماز مغرب و عشا و ظهر داشته و بدون اعمال استحاضه نمازها را خوانده باشید نمازها قضا دارد. درمورد سوال دوم برای درمان وسواس یکی از راه ها بی اعتنایی است به حرف همسرتان در این خصوص گوش دهید تا درمان تسریع شود جهت راهنمایی بیشتر با کارشناسان مشاوره گفتگویی داشته باشید. موفق و موید باشید رساله آیت الله سیستانی،احکام استحاضه
<p>سلام</p> <p>مرجع من جناب سیستانی هست</p> <p>در استحاضه قلیله اگر لباس زیر پاک باشه ولی اون دستمال واجب برای هر نماز عوض کنیم ؟! چون غیرمنطقی بنظر میاد چون تا عوض کنی ممکن سریع دوباره آلوده شود</p> <p>و اینکه وقتی زمان نیس و نماز نزدیک قضا شود آیا با یک وضو میتوان در استحاضه قبیله دونماز را پشت سر هم خواند؟؟</p> <p>و سوال دیگ اینکه وقتی در قلیلع برای هر نماز باید یک وضو بگیریم اگر نماز بستیم وسطش ب دلیلی نماز شکستیم آیا دوباره باید وضو گرفت یا با همان وضو میش مجدد همون نماز شکسته شده رو خوند؟؟</p> <p>یا مثلا در شرایط استحاضه قلیله با یک وضو یک نماز میخونیم و بعد در تعداد رکعت یا یک چیز دیگ نماز خوانده شده شک میکنیم ،و می‌خوایم دوباره همان نماز بجا بیاریم ، در اینجا هم باید مجددد وضو گرفت برای آن نماز !؟</p> <p>&nbsp;</p>
<p>سلام</p>   <p>مرجع من جناب سیستانی هست</p>   <p>در استحاضه قلیله اگر لباس زیر پاک باشه ولی اون دستمال واجب برای هر نماز عوض کنیم ؟! چون غیرمنطقی بنظر میاد چون تا عوض کنی ممکن سریع دوباره آلوده شود</p>   <p>و اینکه وقتی زمان نیس و نماز نزدیک قضا شود آیا با یک وضو میتوان در استحاضه قبیله دونماز را پشت سر هم خواند؟؟</p>   <p>و سوال دیگ اینکه وقتی در قلیلع برای هر نماز باید یک وضو بگیریم اگر نماز بستیم وسطش ب دلیلی نماز شکستیم آیا دوباره باید وضو گرفت یا با همان وضو میش مجدد همون نماز شکسته شده رو خوند؟؟</p>   <p>یا مثلا در شرایط استحاضه قلیله با یک وضو یک نماز میخونیم و بعد در تعداد رکعت یا یک چیز دیگ نماز خوانده شده شک میکنیم ،و می‌خوایم دوباره همان نماز بجا بیاریم ، در اینجا هم باید مجددد وضو گرفت برای آن نماز !؟</p>
با سلام و احترام به نظر آیت الله سیستانی در استحاضه قلیله قراردادن پنبه هنگام نماز واجب است ولی تعویض پنبه بین دو نماز احتیاط مستحب است و برای هر نماز حتی اگر وقت تنگ باشد و تیمم کوتاه تر شود باید وضو یا تیمم جدا گرفت مگر اینکه پنبه برای نماز اول آلوده نشده باشد در این صورت نیاز به وضوی مجدد برای نماز دوم نیست بعد از شکستن نماز اگر پنبه آلوده شده باشد باید وضوی دیگری بگیرد و اگر پنبه آلوده نشده باشد وضوی دیگر لازم نیست اما در شکیات نماز که مثلا سجده سهو یا نماز احتیاط خوانده میشود وضوی جداگانه لازم نیست. رساله آیت الله سیستانی و حاشیه بر عروه الوثقی، احکام استحاضه