جمع بندی فلسفه زیاد شدن دیه در ماه های حرام

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فلسفه زیاد شدن دیه در ماه های حرام
   سلام علیکم فلسفه اینکه در ماه های حرام دیه زیاد میشه چیه❓
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد مسلم
جمع بندی پرسش: فلسفه اینکه در ماه های حرام مبلغ دیه اضافه می شود چیست؟ پاسخ: نکته اولی که باید دقت بفرمایید این است که آگاهی انسان ها بسیار محدود است، اینطور نیست که ما بتوانیم با عقلمان به حکمت تمامی دستورات دین برسیم که در این صورت از ضرورت آمدن ادیان بسیار کاسته میشد. ما اگرچه میتوانیم به برخی حکمت ها دست پیدا کنیم، و خوب هم هست در این خصوص تلاش کنیم اما باید بپذیریم که بسیاری از حکمت ها بر ما پوشیده و مخفی هستند. آنچه که در این خصوص برای ما قابل دستیابی است یا از آیات و روایات به دست آمده یا حاصل تحلیل های عقلی است که ممکن است اشاره به یکی از حکمت ها باشد، نه تمامی آنها. آنچه که در مقام تحلیل حکم زیاد شدن دیه در ماه های حرام می توان گفت این است که  ظاهرا این حکم برای حفظ حرمت این ماه ها هست، یعنی از نظر اسلام برخی زمان ها و برخی مکان ها حرمت خاصی دارند که انسان باید دقت بیشتری کند تا مرتکب جرمی در آنها نشود. مکان های مقدسی مانند مکه، و زمان های مقدسی چون این چهار ماه حرام حرمت ویژه ای در نگاه خداوند دارند که خداوند چنین حکم ویژه ای برای آنها جعل نموده است تا انسان ها در این مکان و در این زمان ها مراقبت بیشتری در عدم وقوع جرم داشته باشند. چراکه حتی جرائم غیر عمد هم انسان ها تا حدی در وقوع آنها مقصر هستند اگرچه چون عمدی نیست قصاص نمیشوند اما بالاخره در وقوع حادثه نقش داشته اند ولو اینکه سهوی بوده باشد.
موضوع قفل شده است