راهی برای محرمیت فرزندخوانده

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
راهی برای محرمیت فرزندخوانده
سلام علیکم و حرمه الله حکم شرعی خانواده ای که دختر طفل (زیر یکسال) را به فرزند خواندگی قبول می کند چیست؟ با شرایط زیر:
 1. از خانواده واقعی این طفل هیچکسی وجود ندارد.
 2. در اطرافیان و خانواده مرد و زن این خانواده( پدر خوانده و مادر خواند  این طفل) هیچ زن شیردهی نیست که بصورت رضاعی محرمیت حاصل شود.
 3. پدرهای مرد و زن (یعنی پدر بزرگهای غیر واقعی این طفل) در قید حیات هستند. و عموها و داییهایی (غیر واقعی) نیز وجود دارند .
 4. در حد امکان طوری باشه که دختر بچه وقتی بزرگ شد, متوجه نشه که فرزند واقعی این خانواده نیست
طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی با تشکر
با نام و یاد دوست           کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
عارف said in راهی برای محرمیت فرزندخوانده
سلام علیکم و حرمه الله حکم شرعی خانواده ای که دختر طفل (زیر یکسال) را به فرزند خواندگی قبول می کند چیست؟ با شرایط زیر:
 1. از خانواده واقعی این طفل هیچکسی وجود ندارد.
 2. در اطرافیان و خانواده مرد و زن این خانواده( پدر خوانده و مادر خواند  این طفل) هیچ زن شیردهی نیست که بصورت رضاعی محرمیت حاصل شود.
 3. پدرهای مرد و زن (یعنی پدر بزرگهای غیر واقعی این طفل) در قید حیات هستند. و عموها و داییهایی (غیر واقعی) نیز وجود دارند .
 4. در حد امکان طوری باشه که دختر بچه وقتی بزرگ شد, متوجه نشه که فرزند واقعی این خانواده نیست
طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی با تشکر
با سلام وتشکر از ارتباط شما راه های محرمیت با دختر خوانده  اگر بچه کمتر از دو سال سن داشته باشد: اگر فرزند خوانده، دختر باشد برای محرم شدن به پدر خوانده 1: همسرش یا همان مادر خوانده  به او شیر دهد. در این صورت پدرخوانده، پدر رضاعی آن دختر شده به او محرم می شود. 2: مادرش (مادر پدرخوانده) به این نوزاد شیر دهد. در این صورت پدرخوانده، برادر رضاعی آن دختر می شود. 3: خواهر یا خواهرزاده اش به او شیر دهد. در این صورت پدرخوانده، دایی رضاعی آن دختر می شود. 4: همسر برادر یا یکی از برادرزاده هایش به او شیر دهد. در این صورت پدرخوانده، عمو رضاعی آن دختر می شود. اگر بچه بیشتر از دو سال سن داشته باشد: 1. به وسیله‏ خواندن صیغه‏ عقد موقت بین دختر (خوانده) و پدر یا پدربزرگ پدرخوانده، دختر به او محرم می‌گردد؛ چون دختر، زن پدر مرد می‌شود. . البته باید خواندن عقد موقت اولاً با اجازه ولی شرعی طفل (پدر یا جد پدری) و یا قیم و سرپرست شرعی او باشد و در صورت نبودن یکی از اینها باید با اجازه حاکم شرع و مجتهد جامع‌الشرایط باشد. ثانیاً اينكه چنین نكاحي به مصلحت صغيره شيرخوار باشد. (اختلاف بین مراجع وجود دارد) 2. در صورتی که پدرخوانده دارای فرزند پسری باشد به وسیله خواندن عقد موقت برای پسرش عروس او می‌شود و به او محرم می‌گردد. 3. مرد با مادر یا مادر بزرگ دخترخوانده (اگر مادر یا مادربزرگ داشته و مانعی نداشته باشد، یعنی بیوه باشد) ازدواج دائم یا موقت کند و بعد از ازدواج هم‌بستر شود. پس از این مرحله با دخترخوانده محرم می‌شود.(هم‌بستر شدن در این مورد باید رعایت شود و صرف عقد کافی نیست). در ضمن باید توجه داشت مرد نمی‌تواند برای محرمیت دخترخوانده با خودش، وی را به ازواج دائم یا موقت خود درآورد؛ چون به محض طلاق یا بذل مدت، دختر به او نامحرم شده؛ پس این صیغه محرمیت فایده نخواهد داشت.    
صادق الوعد said in سلام علیکم و حرمه الله
اگر بچه بیشتر از دو سال سن داشته باشد: 1. به وسیله‏ خواندن صیغه‏ عقد موقت بین دختر (خوانده) و پدر یا پدربزرگ پدرخوانده، دختر به او محرم می‌گردد؛ چون دختر، زن پدر مرد می‌شود. . البته باید خواندن عقد موقت اولاً با اجازه ولی شرعی طفل (پدر یا جد پدری) و یا قیم و سرپرست شرعی او باشد و در صورت نبودن یکی از اینها باید با اجازه حاکم شرع و مجتهد جامع‌الشرایط باشد. ثانیاً اينكه چنین نكاحي به مصلحت صغيره شيرخوار باشد. (اختلاف بین مراجع وجود دارد)
سلام علیکم و رحمت الله متشکرم از پاسخگویی  اگر چنانچه طبق بند فوق عمل شود (عقد موقت بین پدر بزرگ و دختر) چند سوال دارم:
 1. اگر بعد از سالها دختر به سن ازدواج برسد و بخواهد به عقد دائم یا موقت دیگری دربیاید, آیا عقد اولیه با پدر بزرگش به قوت باقیست؟(یعنی در آن واحد در عقد محرمیت دو نفر قرار میگیرد)
 2. اگر پدر بزرگ فوت کند, آیا محرمیت دختر با ذکور خانواده باقی میماند؟
 3. اگر دختر بزرگ شود و به او نگوئیم که در عقد پدر بزرگش است اشکالی ندارد؟
 4. اگر چنانچه به هر دلیلی مدت عقد به پایان برسد(مثلا عمدا و توسط پدر بزرگ) آیا محرمیت با ذکور خانواده از بین میرود؟
 5. مدت عقد موقت چقدر باشد که بصورت طبیعی گذر زمان باعث پایان آن نشود؟
 6. اگر مثلا بعد از سالها دختر بخواهد مثلا با برادر ناتنی یا یکی از محارم ناتنی خود ازدواج کند, با پایان دادن به عقد موقت پدر بزرگش این امر میسر است؟
با تشکر  
عارف said in اگر بچه بیشتر از دو سال سن
صادق الوعد said in سلام علیکم و حرمه الله
اگر بچه بیشتر از دو سال سن داشته باشد: 1. به وسیله‏ خواندن صیغه‏ عقد موقت بین دختر (خوانده) و پدر یا پدربزرگ پدرخوانده، دختر به او محرم می‌گردد؛ چون دختر، زن پدر مرد می‌شود. . البته باید خواندن عقد موقت اولاً با اجازه ولی شرعی طفل (پدر یا جد پدری) و یا قیم و سرپرست شرعی او باشد و در صورت نبودن یکی از اینها باید با اجازه حاکم شرع و مجتهد جامع‌الشرایط باشد. ثانیاً اينكه چنین نكاحي به مصلحت صغيره شيرخوار باشد. (اختلاف بین مراجع وجود دارد)
سلام علیکم و رحمت الله متشکرم از پاسخگویی  اگر چنانچه طبق بند فوق عمل شود (عقد موقت بین پدر بزرگ و دختر) چند سوال دارم:
 1. اگر بعد از سالها دختر به سن ازدواج برسد و بخواهد به عقد دائم یا موقت دیگری دربیاید, آیا عقد اولیه با پدر بزرگش به قوت باقیست؟(یعنی در آن واحد در عقد محرمیت دو نفر قرار میگیرد)
 2. اگر پدر بزرگ فوت کند, آیا محرمیت دختر با ذکور خانواده باقی میماند؟
 3. اگر دختر بزرگ شود و به او نگوئیم که در عقد پدر بزرگش است اشکالی ندارد؟
 4. اگر چنانچه به هر دلیلی مدت عقد به پایان برسد(مثلا عمدا و توسط پدر بزرگ) آیا محرمیت با ذکور خانواده از بین میرود؟
 5. مدت عقد موقت چقدر باشد که بصورت طبیعی گذر زمان باعث پایان آن نشود؟
 6. اگر مثلا بعد از سالها دختر بخواهد مثلا با برادر ناتنی یا یکی از محارم ناتنی خود ازدواج کند, با پایان دادن به عقد موقت پدر بزرگش این امر میسر است؟
با تشکر
با سلام وتشکر از ارتباط شما  برای خواندن عقد بین این دختر و پدربزرگ باید شرایط شرعی رعایت شود از جمله اینکه  عقد با  اجازه ولی دختر باشد و اگر ولی ندارد با اجازه حاکم شرع باشد ومصالح دختر کامل در نظر گرفته شود  و دراین خصوص حتما باید با دفتر مرجع تماس گرفته شود تا جزییات مساله بررسی و اجازه داده شود. محرمیتی که بین دختر و پدربزرگ خوانده میشود عقد موقت است که با پایان یافتن مدت عقد باطل می شود محرمییت بین دختر و پدربزرگ از بین میرود ولی محرمیت دختر به فرزندان پدر بزرگ برای همیشه باقی است و همزمان نمی توان در عقد دو نفر بود با فوت پدربزرگ یا تمام شدن مدت عقد باطل می شود ولی محرمیت با فرزندان باقی است مدت عقد را مثلا ده ساله مشخص کنند ولی  بلافاصله بعد از عقد پدربزرگ می تواند بقیه مدت را ببخشد و عقد باطل می شود  دختر بعد ها  با فرزندان و نوه های پدربزرگ نمی تواند ازدواج کند    
مدت عقد را مثلا ده ساله مشخص کنند
با سلام چرا فرضا چند دقیقه در نظر نگیرند که مشکلی پیش نیاید؟
صادق الوعد said in اگر بچه بیشتر از دو سال سن
  با فوت پدربزرگ یا تمام شدن مدت عقد باطل می شود ولی محرمیت با فرزندان باقی است مدت عقد را مثلا ده ساله مشخص کنند ولی  بلافاصله بعد از عقد پدربزرگ می تواند بقیه مدت را ببخشد و عقد باطل می شود  دختر بعد ها  با فرزندان و نوه های پدربزرگ نمی تواند ازدواج کند    
سلام علیکم. با تشکر از پاسخگوئی شما استاد ارجمند. بعد از اتمام دوره عقد با پدر بزرگ پدری که دختر با عموها محرم میشود, آیا میشود دختر با پدر بزرگ مادری هم عقد موقت شود تا با دائی ها هم به همانصورت قبل محرم شود؟
سلام علیکم استاد گرامی اگر ممکن هست در مورد فرزند خوانده پسر ، ۴ ساله و محرمیت با مادر خوانده هم بعد از پاسخ به سولل پرسشگر محترم ، مختصر توضیحی بفرمایید .  اگر با دختر خواهر عقد موقت کند آیا بعد گذشت زمان عقد محرم میماند ؟  
فاتح said in سلام علیکم
سلام علیکم استاد گرامی اگر ممکن هست در مورد فرزند خوانده پسر ، ۴ ساله و محرمیت با مادر خوانده هم بعد از پاسخ به سولل پرسشگر محترم ، مختصر توضیحی بفرمایید .  اگر با دختر خواهر عقد موقت کند آیا بعد گذشت زمان عقد محرم میماند ؟  
با سلام و تشکر اگر پسر با دختر خواهر مادر خوانده محرم شود این کار سبب محرم شدن پسر با مادر خوانده نمی شود اگر فرزندخوانده پسر باشد و بالای دو سال سن داشته باشد. 1.    اگر زن (مادرخوانده) دارای فرزند دختر باشد، با خواندن عقد موقت برای دخترش او دامادش می‌شود.  2.    اگر مادر آن زن در قيد حيات باشد و شوهر نداشته باشد، مي‌توان صيغه عقد موقت او را براي آن پسر خواند. در اين صورت به آن زن و خواهران و خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌هايش محرم خواهد شد؛ مشروط برآن‌که دخول صورت گيرد تا مادرخوانده در حکم دختر همسر -ربیبه- (در قسمت قبل توضیح دادیم) طفل به حساب آید که آن‌هم شرط دخول داردكه در عرف مردم چنين چيزي غيرمعمول است. 3.    اگر پدرکودک زنده باشد، در صورتى كه پدرخوانده، زن خود را طلاق بدهد و پس از انقضاى عده پدر كودك وى را متعه كند ولو به شرط عدم دخول و پس از انقضاى مدت، پدرخوانده زن سابق خود را به عقد جديد خود درمى‌آورد، و در اين صورت پسر بر ‌مادر خوانده محرم مى‌شود. بنابراین اگر دوران شيرخوارگى پسربچه گذشته باشد، جز موارد فوق راهى براى محرميت او نيست.
عارف said in  
صادق الوعد said in اگر بچه بیشتر از دو سال سن
با فوت پدربزرگ یا تمام شدن مدت عقد باطل می شود ولی محرمیت با فرزندان باقی است مدت عقد را مثلا ده ساله مشخص کنند ولی  بلافاصله بعد از عقد پدربزرگ می تواند بقیه مدت را ببخشد و عقد باطل می شود  دختر بعد ها  با فرزندان و نوه های پدربزرگ نمی تواند ازدواج کند
سلام علیکم. با تشکر از پاسخگوئی شما استاد ارجمند. بعد از اتمام دوره عقد با پدر بزرگ پدری که دختر با عموها محرم میشود, آیا میشود دختر با پدر بزرگ مادری هم عقد موقت شود تا با دائی ها هم به همانصورت قبل محرم شود؟
با سلام وتشکر با رعایت تمام مصلحتها و در نظر گرفتن آسیبها و عمل کردن به طور صحیح دراین زمینه  عقد با رعایت ضوابط و شرایط شرعی به خودی خود اشکال ندارد.
موضوع قفل شده است