جمع بندی چگونه با دوستان ناباب رابطه ام را قطع کنم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چگونه با دوستان ناباب رابطه ام را قطع کنم؟
سلام من دختری سیزده ساله هستم که به تازگی چادری شدم و سعی میکنم به احکام اسلامی عمل کنم. دوستان نابابی دارم که نمیدانم چگونه با آنها قطع رابطه کنم که نه از من دلخور شوند و نه از دین زده شوند؟چیکار کنم؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد بدیع
جمع بندی پرسش: من دختری سیزده ای ساله هستم که به تازگی چادری شدم و سعی میکنم به احکام اسلامی عمل کنم. دوستان نابابی دارم که نمیدانم چگونه با آنها قطع رابطه کنم که نه از من دلخور شوند و نه از دین زده شوند؟ پاسخ: از اینکه به حجاب برتر مزین شده اید به شما تبریک می گویم. اینکه بخواهید به طور ناگهانی با آنها قطع ارتباط کنید کار مناسبی نیست و همانطوری که خودتان نیز حدس زدید ممکن است باعث زدگی آنها از دین و یا دلخوری از شما شود. شما تنها کافی است در مسیری که انتخاب کرده اید ثابت قدم بمانید و حاضر نشوید به خاطر خشنودی آنان احکام دینی را زیر پا گذارید. در چنین شرایطی آنها تصمیم خواهند گرفت که آیا دوستی شان را با شما ادامه دهند که طبیعتا می دانند برای شما دینداری مهم ترین چیز است و به آن احترام می گذارند. و یا اینکه دوستی شان را با شما قطع کنند که در این صورت شما تقصیری نخواهید داشت و شما را نمی توانند سرزنش کنند.
موضوع قفل شده است