شک در صحت وضو بعد از وضو

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شک در صحت وضو بعد از وضو

با عرض سلام

مقلد رهبری هستم تا سال 87مقلد فاضل بودم

یادم هست در سال 89هنگام وضو گرفتن یکی از دوستان من که کنار من بود و آدم کنجکاوی هم بود بعد از وضوی من به من گفت کمی از قسمت آرنجت خشک مانده من نگاه کردم و دیدم درست میگوید دست چپم خیس ولی دست راستم خیلی کم خشک بود با توجه به اینکه من تمام احکام وضو را بلد بودم و هنگام وضو گرفتن میدانستم باید ارنج شسته شود و به فکر خودم خیالم راحت بوده که یقینا شسته میشود و طریقه وضو گرفتنم هم صحیح بودبه شک افتادم که آیا وضوهای قبلی دستم خشک میمانده یا خیس میشده ولی یادم نمیاید قبلا چجور دست میکشیدم آدم بی دقتی هم نبوده و نیستم چند بار بعدش سعی کردم کمی حالت عادی و مثل قبل وضو بگیرم  هر چند شک داشتم مثل قبل وضو میگیرم یا بی دقت تر تا امتحانی  بفهمم وضوهای قبلی هم چجور بوده گاهی دست راستم کمی خشک میماند گاهی هم خیس میشد هرچند من یادم نمیاید وضوهای قبلی هم را چگونه دستم میشستم آیا این شک ها و اینکه احتمال دارد بعضی از وضوهای قبلی من دست راستم خشک میمانده اعتباری دارند یا همین که یقین ندارم وضوهای قبلی هم باطل بوده و شک دارم وظیفه ای ندارم

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

با سلام و احترام 

در فرض سوال وضوهای قبلی صحیح است و به شک های خود اعتنا نکنید.

رساله مراجع ، احکام وضو

موضوع قفل شده است