حکم استفاده شخصی از مسجد و اجاره آن قسمت

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم استفاده شخصی از مسجد و اجاره آن قسمت

سلام

 آیا از نظر شرعی.از طبقه دوم خود مسجد(بالکن)میشود استفاده شخصی کرد و در عوض مقداری پول به مسجد کمک شود.در مورد حسینیه چطوره؟.نظر رهبری.

(چون توی محل ما در فصل برداشت محصول زعفران.افرادی طبقه دوم مسجد را جهت خشک کردم گل زعفران استفاده میکنن و در عوض مقداری پول به مسجد کمک می‌کنند توی حسینیه هم همین کار را میکنن)

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام

 

 آیا از نظر شرعی.از طبقه دوم خود مسجد(بالکن)میشود استفاده شخصی کرد و در عوض مقداری پول به مسجد کمک شود.در مورد حسینیه چطوره؟.نظر رهبری.

 

(چون توی محل ما در فصل برداشت محصول زعفران.افرادی طبقه دوم مسجد را جهت خشک کردم گل زعفران استفاده میکنن و در عوض مقداری پول به مسجد کمک می‌کنند توی حسینیه هم همین کار را میکنن)

با سلام و احترام

استفاده شخصی از اموال مسجد جایز نیست مگراینکه از متولی صاحب اختیار یا حاکم شرع اجازه داشته باشد.

استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم

موضوع قفل شده است