آیا زن مطلقه برای انجام حج نیاز به اجازه شوهر دارد؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا زن مطلقه برای انجام حج نیاز به اجازه شوهر دارد؟

سلام

در چه صورتی زنی که طلاق گرفته برای رفتن به حج باید از شوهر اجازه بگیرد؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام

در چه صورتی زنی که طلاق گرفته برای رفتن به حج باید از شوهر اجازه بگیرد؟

با سلام و تشکر از ارتباط شما:

خانمی که مستطیع است و رفتن به حج بر او واجب می باشد، برای انجام حج واجب نیاز به اجازه شوهر ندارد

 زنی که طلاق گرفته است اگر طلاقش بائن باشد در ایام عده  برای خارج شدن از منزل نیاز به اجازه شوهر ندارد

  اگر طلاق رجعی باشد  در ایام عده برای خارج شدن از منزل باید از شوهر اجازه بگیرد در این فرض هم چنانچه زن مستطیع باشد و حج بر او واجب شده باشد برای رفتن به حج نیاز به اجازه شوهر ندارد

 

( تحریر الوسیله ج1ص،384م،52)

موضوع قفل شده است