جمع بندی اختیار و جهل به نتیجه

تب‌های اولیه

21 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اختیار و جهل به نتیجه

سلام
اختیار با جهل به نتیجه چه سودی دارد ؟