جمع بندی چگونگی کمال انسان

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چگونگی کمال انسان

سلام
از آنجایی ک ما میدانیم خداوند کمال مطلق است ، و ما هم خلیفه آن کمال مطلق اما بالفعل..
خلیفه باید مظهر همه اسما و صفات خداوند شود،و به کمال برسد بالعرض
خب طبق نظر ایت الله مصباح و شهید مطهری و...که تقرب به خدا را اینگونه معنا کردند که:ما با هر خوبی که با در نظر داشتن صفات خدا انجام میدهیم(مثلا خدا رحیم است،ما هم به مردم رحمت کنیم)به خدا نزدیک میشویم
و از آنجایی که ما نمیتوانیم همه صفات را یکباره یا درهم و برهم انجام بدیم
باید یک مبدایی باشه که از آنجا شروع کنیم
خب حالا از کجا یا کدوم صفت شروع کنیم؟؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد بدیع

[TD][/TD]

جمع بندی

پرسش: انسان مقام خلیفة اللهی خداوند را بر روی زمین دارد و خلیفه باید مظهر همه اسماء و صفات الهی شود تا به کمال برسد. مثلا خداوند رحیم است و ما هم باید نسبت به دیگران رحمت داشته باشیم. با توجه به اینکه اسما حسنی و صفات الهی زیاد هستند از چه اسمی باید شروع کنیم و آن را در وجود خود پیاده سازی کنیم؟ چون همزمان نمی شود سراغ همه اسماء رفت و باید طبق نظمی جلو رفت.

پاسخ: انسان تنها موجودی است که میتواند مظهر و تجلیگاه همه اسماء الهی شود. اما درباره پرسش شما که به ترتیب چه اسمایی را در خود به ظهور و بروز برساند چند نکته وجود دارد: انسان به خاطر برخورداری از نفخه الهی و فطرت پاک و خدایی استعداد خلیفة اللهی را دارد و تنها باید این استعداد را با تقوا به ظهور و بروز برساند. تقوا و تهذیب نفس باعث میشود حقیقت الهی نفس خودنمایی کند و از زنگار آلودگی رهایی یابد. در این صورت نفس انسانی به صورت قهری تجلیگاه همه صفات الهی میشود. برخی اوقات موقعیتی که مومن در آن قرار میگیرد او را به طور خاص و ویژه مظهر اسمی از اسماء الله قرار میدهد. مثلا فردی که رسالت علمی را به دوش میکشد و شغل انبیا را برای خود برگزیده است مظهر اسم هادی میشود. یا فردی که عهده داری از فقرا و تامین معاش آنها را وجهه همت خود قرار داده است مظهر اسم رازق میشود. اسماء الهی بر اساس توقف و یا عدم توقف بر غیر دارای چینش خاصی هستند و هفت اسم به عنوان ائمه اسما نامیده میشود که عبارت است از: حىّ، عالم، قادر، مريد، سميع، بصير و متكلم‏. البته تا آنجا که بنده اطلاع دارم طرح سلوکی خاصی بر اساس این چینش ارائه نشده است.

موضوع قفل شده است