جمع بندی شناخت جنس مخالف

تب‌های اولیه

24 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

Reza-D;1020193 نوشت:
اما موضوع مورد بررسی ما نوع برخورد «دو انسان متفاوت»

بزرگوار زن و مرد از لحاظ ماهیتی انسان هستند، و کسی در ماهیت تعریف انسان زن و مرد را جدا فرض نکرده؛
ملا صدرا در تعریف انسان؛
(صدرالمتألهين اگرچه همانند فيلسوفان سلف انسان را حيوان ناطق تعريف مي‌کند و نطق را که فصل منطقی آدمی است بمعنای درک کليات مي‌داند که حکايت از حقيقتی دارد و آن حقيقت فصل حقيقی انسان يعنی نفس ناطقة اوست و خاص انسان مي‌باشد, زيرا علم و ادراک از ويژگيهای موجودات مجرد است و علم چيزی جز «حضور مجرد نزد مجرد» نيست. اما در عالم خلقت انسان فقط نفس ناطقه نيست بلکه مرکب از نفس و بدن است اما نه بنحو ترکيب دو جزء مجزا از يکديگر. به سخن ديگر اگرچه نفس و بدن در منزلت و مرتبت مختلف با يکديگرند ولی در حدّ ذات, حقيقت واحدی هستند که در عين وحدت و بساطت درجات متفاوتی دارند, درست مانند شیء واحدی که دو طرف دارد, طرفی که دائماً در حال تحوّل و تبدّل و فنا بوده و فرع است و طرفی ثابت و باقی که اصل است. يک شخصيت و هويت واحدی که در اصل جوهر ترقی مي‌نمايد و وحدت شخصيه اش در تمام مراتب محفوظ است. منتها در هر مرتبه کاملتر مي‌شود و هرچه نفس در وجودش کاملتر شود, بدن صفا و لطافت بيشتری يافته اتصال و پيوستگی اش به نفس شدت مي‌يابد و اتحاد ميان ايندو قويتر و شديدتر مي‌گردد تا جايی که وقتی انسان به مرتبة وجود عقلی رسيد و انسان عقلی شد, بدون هيچگونه مغايرتی امر واحدی خواهد بود.([1])

از اينروست که صدرا نظر کسانيکه حقيقت انسان را همان نفس ناطقه و قوة عاقلة او مي‌دانند که مُدرک کليات است و مقامات انسان را همه احوال و عوارض نفس مي‌دانند که از بدو خلقت تا آخر عمر بتدريج در او پديد مي‌آيد و بر او عارض مي‌گردد و از نظر آنان بدن و قوای آن نسبت به نفس عاقله چون ابزارهای صناعی است که از آنها بهره مي‌جويد و هيچ مدخليتی در وجود و حقيقتش ندارند. بعقيدة وی نفس ناطقه صورت انسان است و صورت متحد با ماده است و از آنجا که شيئيت شیء به صورتش مي‌باشد و صورت شیء تمام حقيقت شیء است و تمام حقيقت همان فصل اخير است, و فصل اخير واجد تمام حقايق مادون خويش است؛ پس صورت انسانی همانند برزخی که جامع دو عالم است آخرين مرتبة حقيقت و معنای جسمانيت است و اولين مرتبة روحانيت, از اينرو «باب الله»ی است که بواسطة آن به عالم قدس و رحمت پای مي‌گذارد.([2]) و به همين دليل است که برخی آن را طراز عالم امر مي‌نامند.([3]) در نتيجه بدن و قوای نفس چيزی جز مظاهر و آيات و نشانه‌های خود نفس نخواهند بود پس بدن مرتبة نازلة نفس و نفس مرتبة عالی و صاعدة بدن([4]) است.([5])

1. اسفار, ج 9, ص 98.

2. همان, ج 3, ص 67.

3. ملاصدرا، مجموعة رسائل فلسفی صدرا, رسالة شواهد الربوبيه, ص 313.

4. قابل ذکر است که بعقيدة صدرا اين بدن ظاهری همان ماده ای نيست که نفس در آن تصرف می کند. وی می گويد: «اعلم ايضاً ان المادة التی تتصرف فيها النفس اولا ليس هذا البدن الثقيل الذی يقع لها بسببه الاعياء, بل هو الروح الدماغی اللطيف, و هو البدنُ الأصلی و هذا بدن البدن و غلافُه و وعاؤه, و لا يحصلُ بسببه ذلک الأعياء و لا الرعشة لأنّه مناسب لجوهر النفس»

مجموعه رسائل فلسفی صدرا, رسالة شواهد الربوبيه, ص 318.

5. ملاصدرا، تفسير القرآن الکريم, سورة يس, ص 377
....
فلذا زن و مرد از لحاظ ماهیت انسانی واحدند، منتها تفاوتهای خاص خلقتی در بعد جسم و روان وجود دارد و زن و مرد می توانند در موقعیت های متفاوت رفتار خاصی را از خود نشان بدهند و هیچ ایرادی بر این موضوع نیست.

نشاط;1020225 نوشت:
بزرگوار
نکات خوبی را بیان کردید ولی من متوجه منظورتان نشدم! ( دقیقا می خواهید چه نکته ای را بیان کنید، برای من روشن نیست)

در پست شماره 19 عرض کردم
حرف من همان مطالبی است که در آن پست عرض کردم
به نظر من تعریف شما بیشتر شامل علائق سطحی می‌شود و بخصوص درمورد خانم‌ها، توانیی‌های آنها را به خوبی نشان نمی‌دهد

پرسش:
من برای ازدواج موفق نیاز به شناخت جنس مخالف دارم، در این زمینه بنده را راهنمائی کنید تا با ویژگی های شخصیتی هر دو جنس (زن- مرد) آشنا شوم.

پاسخ:
در ذات گوهر وجودی زن و مردی تفاوتی نیست، زن و مرد از یک نوع هستند و جوهره وجودی آنها این زمینه را دارد که به مراحل رشد و کمال واقعی خود برسند. زن و مرد مکمل هم هستند و در کنار هم می توانند به کمال همدیگر کمک کنند.

زن و مرد از ويژگي هاي سرشتي مشترك مثل فطرت، خداشناسي، سازگاري با دين و معرفت خير و شر اخلاقي برخوردارند. در استعدادها و قابليت ها، هر دو جنس زن و مرد از استعدادهاي مشتركي همچون استعداد كمال يابي، جاودانگي طلبي، معرفت طلبي، فضيليت خواهي، قرب به خدا، خلافت الهي، انحطاط و سقوط برخوردارند.[1]

کسب آگاهی و شناخت کافی قبل از ازدواج یک امر لازم بوده و می تواند به نوع انتخاب و حتی ادامه زندگی تاثیر بسیار بسزایی بگذارد. از این رو علاوه بر شناخت شخصیتی، موارد لازم و مهمی هم لازم است که می تواند ارزشمند باشد. شناخت نوع تفکر، باور، نوع تربیت و توجه به تناسبها و اشتراکات فرهنگی و خانوادگی یک مسئله مهمی است که در کنار شناخت کلی از روحیات جنس مخالف و ویژگی های روانشناختی لازم و ضروری است و نباید موقع انتخاب فراموش شود.

آنچه در بعد روانشناختی فردی و شخصی خانم ها مطرح است و باید آقایان دقت کنند، این است:
1. بروز عواطف و احساسات در خانم ها بیشتر است.
( نه اینکه عواطف و احساسات را مردان ندارند، بلکه نوع ابراز عواطف اغلب در خانم ها متفاوت بوده و از ظرافت خاصی برخوردار است.)

2. میل به امنیت و داشتن تکیه گاه مناسب
خانم ها معمولا دوست دارند به یک فردی تکیه کنند که به او احساس امنیت و آرامش بدهد معمولا مردانی که چنین زمینه ای را برای همسرانشان فراهم می کنند جذاب تر و موفق ترند.

3. جزئی نگر بودن خانم ها
به همین دلیل کارهای ظریف هنری و آشپزی و بافندگی و خیاطی را بیشتر دوست دارند، بنابراین باید به نوع نگاه آنها موقع ابراز نظر دقت شود که نگاه یک خانم به مسائل به طور ریز و جزئی بوده و باید از این زوایه او را محترم شمرد و بعد دیگرش این است که آقایان موقع ابراز نظر و رفتار خاص باید به جزئیات هم بپردازند که همسرشان دل خور و ناراحت نشود. البته در برخی از موارد خود نگاه جزئی لازم بوده و می توان با مشورت همسر تصمیم مناسبی را اختیار کرد.

4. واکنش های هیجانی سریع در خانم ها
هیجان شادی، ترس، اضطراب، استرس در خانم ها سریع تر می باشد، بنابراین عکس العمل سریع از خود نشان می دهند. زنان هنگامی که اندیشه های غم انگیز و ناراحت کننده ای دارند، واکنش های هیجانی تر و احساسی تری را نسبت به مردان از خود بروز می دهند و بهتر است پاسخ مناسب دریافت کنند.

5. تایید شدن را خیلی دوست دارند.
خانم ها دوست دارند همواره از سوی همسرشان تایید شوند، هر گونه کوتاهی و بی توجهی می تواند امواجی از غم و غصه را به بار بیاورد. تایید در نوع پختن یک غذای خوشمزه، تایید در نوع پوشش و زیبایی ظاهری، تایید در ابراز محبتهایشان، تایید در نوع تربیت فرزندان و نوع رفتار با دیگران و... می تواند در روحیه او تاثیر بسزایی داشته باشد.

6. سمعی بودن قوی
خانم ها به حرف هایی که می شنوند خیلی حساس هستند و برایشان خیلی مهم است، یعنی نوع گفتار خوب و دلنشین و جذاب می تواند روحیه خوبی را در آنها ایجاد کند و امواجی از شوق را در روحیه آنها بوجود آورد. بنابراین بهتر است آقایان در موقع گفتار دقت کنند و از کلمات تحقیر آمیز و مایوس کننده و نامناسب استفاده نکرده و به تک تک جملات خود اهمیت بدهند.
بنابراین ابراز محبت کلامی برای اثبات علاقه لازم بوده و باید جدی گرفته شود.

7. دوست داشتن تعریف و تجمید
خانم ها معمولا وقتی همسرشان از آنها تعریف و تمجید می کنند خیلی خوششان می آید و شور و نشاط زندگی را در آنها بیشتر و تقویت می کند.

8. علاقمند بودن به دریافت هدیه
خانم ها به دریافت هدیه علاقه خاصی دارند و این هدیه را دال بر قدرانی همسر می دانند هر چند هدیه کوچک و کم ارزشی باشد و لو اینکه به اندازه یک شاخه گل باشد.

و اما نکاتی که در ویژگی های رواشناختی آقایان وجود دارد و بهتر است خانم ها شناختی در این زمینه داشته باشند از این قرارند؛

1. قدرت تعقل و استدلال در آقایان بیشتر است.
بنابراین در مدیریت خانواده اگر مبنای عقل و خرد و مشورت گرایی مقدم شود، ریشه بسیاری از تنش ها از بین می رود و لازم است خانم ها این ویژگی و خصلت خاص مردان را جدی بگیرند و موقع صحبت و گفتگو و اعلان نظر، نگاه منطقی و عقلانی همسر را بپذیرند و به گفتارشان اهمیت قائل شوند.

2. علاقه به کمک رسانی به دیگران
مردان همواره دوست دارند مشکلی را حل کنند و به کمک دیگران بشتابند.

3. کلی نگر بودن
بیشتر آقایان به مسائل و امورات زندگی نگاه کلی گرایانه دارند و از جوانب مختلف زمانی و مکانی موضوع را تحلیل می کنند بنابراین لازم است که خانم ها موقع صحبت و مشورت در مسائل زندگی به این نگاه همسرشان بهاء بدهند و اهمیت ویژه قائل شوند.

4. قوی تر بودن کنترل هیجانی
واکنش های هیجانی معمولا در آقایان منطقی و هدفمند می باشد، این هم به خاطر داشتن روحیه تعقل گرایی است. بنابراین انتظار واکنش هیجانی سریع و شدید در برخی موارد صحیح نمی باشد.

5. روحیه بصری در آقایون بیشتر جلوه می کند.
بنابراین خانمی که از نظر ظاهری موجه تر باشد برای مردان جذاب می باشد و از این رو مردان با دیدن و لمس کردن بیشتر لذت می برند.

6. قدردانی و تشکر را بیشتر دوست دارند.
بنابراین خانم هایی که بیشتر قدر زحمات همسرشان را در بر آورده کردن نیازهای خانواده می دانند، در زندگی موفق تر هستند و از نظر شوهرانشان جذابتر و مهربانترند.

7. داشتن روحیه استقلال قوی
مردان روحیه استقلال طلبی بیشتری نسبت به زنان دارند، پس زنانی که اجازه می دهند همسرشان در انجام امورات خانواده تصمیم گیری مستقل و یا تصمیم گیرنده نهایی باشند در چشم همسرشان محبوب ترند و امید موفقیت بیشتر خواهد شد.

پی نوشت:
[1]. احمدی، محمد رضا.(1380). تفاوت زن و مرد از منظر روان شناسي و متون ديني، نشریه معرفت: شماره 97

موضوع قفل شده است