درصد سود بنده و شریکم شرعا چگونه است؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
درصد سود بنده و شریکم شرعا چگونه است؟

سلام
بنده و یکی از دوستان با هم برای خرید یک ملک سرمایه گذاری کردیم و با نسبت مشخصی پول پرداخت کردیم، مدتی بعد از خرید متوجه شدیم که فروشنده ملک ما را مجددا به دیگری فروخته است ( البته بعد از ما)، و همچنین چون سند را( ظاهرا به خاطر همین موضوع) نمی توانسته به ما منتقل کند به ما خسارت مالی زد ، چون میخواستیم ملک را فروخته و جای دیگری که پرسودتر و اماده معامله بود را بخریم که به خاطر سهل انگاری و کلاهبرداری ایشان دچار افت شدید سود شدیم.
اما از انجائیکه شریکم حقوقدان است یک قرارداد محکم نوشته بود که توانستیم مقداری از ضرری که از فروشنده به ما رسیده بود جبران کنیم و ان را دریافت کنیم (به عنوان جریمه تاخیر انتقال سند) که البته دوندگیهاش برای شریکم بود گرچه بنده خواستم سهمی از دوندگی ها داشته باشم ایشان قبول نکرد شاید چون خودشان توانایی حقوقی بالایی دارند یا

حالا سوال بنده این است که درصد سودی که ( به عنوان جریمه تاخیر انتقال سند) گرفتیم باید به چه نحوی بین ما تقسیم شود؟ به همان میزان سهم مان از سرمایه گذاری اولیه؟
و سوال دوم که مهم تر است ایا بنده باید به شریکم بابت تنظیم قرار داد و اینکه از هنرش در این زمینه استفاده کرده پول یا درصد بدهم؟ اگر بله چقدر؟ ما هیچ توافقی در ابتدای کار برای این موضوع نکردیم که اگر اینگونه به سود رسیدیم دستمزد تنظیم قرارداد به ایشان بدهم، اما ایشان اکنون مبلغ زیادی به عنوان مزد این کار می خواهند و بنده راضی نیستم( البته اگر شرعا موظف به پرداخت باشم میدهم اما اگر حقش نباشد رضایت ندارم) هر دو مذهبی هستیم و نظر شرع برایمان در این زمینه مهم است ان شاءالله.

درضمن بنده اگر ایشان را توانا در این موارد نمیدانستم هرگز با ایشان مشارکت نمی کردم و سرمایه خود را در معرض خطر قرار نمیدادم. بین ما هیچ قرار دادی تنظیم نشده و فقط لفظا موقع خرید گفتیم هر کس به نسبت پولش در ملک شریک است. در واقع به خاطر اعتماد بهم و یکسری مسائلی که فروشنده بی انصاف در حق ما کرد تنظیم قرارداد بین خودمان به تاخیر افتاده
لطفا به هر دو سوالم پاسخ دهید@};-

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد سجاد

[TD][/TD]

[="Tahoma"][="Black"]

جوینده حقیقت;1019446 نوشت:
سلام
بنده و یکی از دوستان با هم برای خرید یک ملک سرمایه گذاری کردیم و با نسبت مشخصی پول پرداخت کردیم، مدتی بعد از خرید متوجه شدیم که فروشنده ملک ما را مجددا به دیگری فروخته است ( البته بعد از ما)، و همچنین چون سند را( ظاهرا به خاطر همین موضوع) نمی توانسته به ما منتقل کند به ما خسارت مالی زد ، چون میخواستیم ملک را فروخته و جای دیگری که پرسودتر و اماده معامله بود را بخریم که به خاطر سهل انگاری و کلاهبرداری ایشان دچار افت شدید سود شدیم.
اما از انجائیکه شریکم حقوقدان است یک قرارداد محکم نوشته بود که توانستیم مقداری از ضرری که از فروشنده به ما رسیده بود جبران کنیم و ان را دریافت کنیم (به عنوان جریمه تاخیر انتقال سند) که البته دوندگیهاش برای شریکم بود گرچه بنده خواستم سهمی از دوندگی ها داشته باشم ایشان قبول نکرد شاید چون خودشان توانایی حقوقی بالایی دارند یا

حالا سوال بنده این است که درصد سودی که ( به عنوان جریمه تاخیر انتقال سند) گرفتیم باید به چه نحوی بین ما تقسیم شود؟ به همان میزان سهم مان از سرمایه گذاری اولیه؟
و سوال دوم که مهم تر است ایا بنده باید به شریکم بابت تنظیم قرار داد و اینکه از هنرش در این زمینه استفاده کرده پول یا درصد بدهم؟ اگر بله چقدر؟ ما هیچ توافقی در ابتدای کار برای این موضوع نکردیم که اگر اینگونه به سود رسیدیم دستمزد تنظیم قرارداد به ایشان بدهم، اما ایشان اکنون مبلغ زیادی به عنوان مزد این کار می خواهند و بنده راضی نیستم( البته اگر شرعا موظف به پرداخت باشم میدهم اما اگر حقش نباشد رضایت ندارم) هر دو مذهبی هستیم و نظر شرع برایمان در این زمینه مهم است ان شاءالله.

درضمن بنده اگر ایشان را توانا در این موارد نمیدانستم هرگز با ایشان مشارکت نمی کردم و سرمایه خود را در معرض خطر قرار نمیدادم. بین ما هیچ قرار دادی تنظیم نشده و فقط لفظا موقع خرید گفتیم هر کس به نسبت پولش در ملک شریک است. در واقع به خاطر اعتماد بهم و یکسری مسائلی که فروشنده بی انصاف در حق ما کرد تنظیم قرارداد بین خودمان به تاخیر افتاده
لطفا به هر دو سوالم پاسخ دهید

سلام علیکم

وقت شما بخیر

از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم اما اصولا در زمینه سودی که از این سرمایه گذاری بدست آمده است باید مطابق قرار دادی که داشته اید عمل شود و نسبت به میزان سهمی که هریک از شما در سرمایه گذاری داشته اید سود خواهید برد؛ اما در مواردی که در قرارداد پیش بینی نشده مانند آنچه نوشته اید و اتفاق افتاده و قرار دادی در این زمینه نداشته اید باید با مصالحه و توافق یکدیگر عمل کرده و از هرگونه اختلاف و یا تضییع حقوق هم خودداری نمایید.

پی نوشت:
استفتاء کتبی از دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی

[/]

[="Tahoma"][="Black"]

جوینده حقیقت;1019446 نوشت:
سلام
بنده و یکی از دوستان با هم برای خرید یک ملک سرمایه گذاری کردیم و با نسبت مشخصی پول پرداخت کردیم، مدتی بعد از خرید متوجه شدیم که فروشنده ملک ما را مجددا به دیگری فروخته است ( البته بعد از ما)، و همچنین چون سند را( ظاهرا به خاطر همین موضوع) نمی توانسته به ما منتقل کند به ما خسارت مالی زد ، چون میخواستیم ملک را فروخته و جای دیگری که پرسودتر و اماده معامله بود را بخریم که به خاطر سهل انگاری و کلاهبرداری ایشان دچار افت شدید سود شدیم.
اما از انجائیکه شریکم حقوقدان است یک قرارداد محکم نوشته بود که توانستیم مقداری از ضرری که از فروشنده به ما رسیده بود جبران کنیم و ان را دریافت کنیم (به عنوان جریمه تاخیر انتقال سند) که البته دوندگیهاش برای شریکم بود گرچه بنده خواستم سهمی از دوندگی ها داشته باشم ایشان قبول نکرد شاید چون خودشان توانایی حقوقی بالایی دارند یا

حالا سوال بنده این است که درصد سودی که ( به عنوان جریمه تاخیر انتقال سند) گرفتیم باید به چه نحوی بین ما تقسیم شود؟ به همان میزان سهم مان از سرمایه گذاری اولیه؟
و سوال دوم که مهم تر است ایا بنده باید به شریکم بابت تنظیم قرار داد و اینکه از هنرش در این زمینه استفاده کرده پول یا درصد بدهم؟ اگر بله چقدر؟ ما هیچ توافقی در ابتدای کار برای این موضوع نکردیم که اگر اینگونه به سود رسیدیم دستمزد تنظیم قرارداد به ایشان بدهم، اما ایشان اکنون مبلغ زیادی به عنوان مزد این کار می خواهند و بنده راضی نیستم( البته اگر شرعا موظف به پرداخت باشم میدهم اما اگر حقش نباشد رضایت ندارم) هر دو مذهبی هستیم و نظر شرع برایمان در این زمینه مهم است ان شاءالله.

درضمن بنده اگر ایشان را توانا در این موارد نمیدانستم هرگز با ایشان مشارکت نمی کردم و سرمایه خود را در معرض خطر قرار نمیدادم. بین ما هیچ قرار دادی تنظیم نشده و فقط لفظا موقع خرید گفتیم هر کس به نسبت پولش در ملک شریک است. در واقع به خاطر اعتماد بهم و یکسری مسائلی که فروشنده بی انصاف در حق ما کرد تنظیم قرارداد بین خودمان به تاخیر افتاده
لطفا به هر دو سوالم پاسخ دهید

سلام علیکم

وقت شما بخیر

ج1) در این مورد که در مورد نحوۀ تقسیم سود شرط خاصی نشده است، سود بر اساس سهم الشرکۀ هر یک از شرکاء تقسیم می شود.
ج2) اگر انجام کارهای مذکور به درخواست شما انجام شده است، مستحق اجرت المثل است، وگرنه مستحق اجرت نیست و طبق سهم الشرکه سود تقسیم می شود.

پی نوشت:
استفتاء کتبی از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای
[/]

موضوع قفل شده است