جمع بندی شیر دادن نوه و حرام شدن زن بر شوهرش

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شیر دادن نوه و حرام شدن زن بر شوهرش

اگر مادربزرگی نوه دختری خود را شیر دهد در این صورت زن وشوهر به هم حرام میشوند؟
ظاهرا طبق نظر اقای مکارم حرام نمیشوند؟ دلیل این حرمت چیست وچرا از نظر اقای مکارم این حرمت وجود نداره؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد سجاد

[TD][/TD]

سوال:
اگر مادربزرگی نوه دختری خود را شیر دهد در این صورت زن وشوهر به هم حرام میشوند؟
ظاهرا طبق نظر اقای مکارم حرام نمیشوند؟ دلیل این حرمت چیست وچرا از نظر اقای مکارم این حرمت وجود نداره؟

پاسخ:
سلام علیکم
با تشکر از سؤال شما
این حکم با توجه به برخی از روایات (1) توسط فقها ارائه شده است که مرد نمی تواند با دختر زنی که فرزندش را (با شرایط شرعی) شیر داده است، ازدواج کند به طور مثال اگر محدثه دختر سمانه باشد و سمانه به رضا شیر بدهد پدر رضا نمی تواند با محدثه ازدواج کند و ازدواج آنها باطل است.

حالا در نظر بگیرد که قبل از شیر دادن پیشین، پدر رضا با محدثه ازدواج کرده و رضا متولد شده است و سپس مادر محدثه(سمانه) به رضا شیر می دهد در این صورت مشهور فقها و مراجع تقلید، همان حکم پیشین را جاری می دانند یعنی از نظر آنان چنین ازدواجی (پدر رضا با محدثه) باطل خواهد بود و این دو نمی توانند با هم ازدواج کنند.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی این دیدگاه را قبول ندارد (2) و چنین بیان می کند:

این [کار] موجب حرام ابدی نمی شود و ادله قانع کننده و کافی برای حرمت ابدی وجود ندارد.(3)

موفق باشید

پی نوشت:
1. حر عاملی، وسائل الشیعه ج 20 ص 404، نشر آل البیت (ع).
2. https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=999&mid=263001
3. https://www.isna.ir/news/97101910238

موضوع قفل شده است