جمع بندی مخالفت والدین با آغاز دوباره زندگی مشترک

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مخالفت والدین با آغاز دوباره زندگی مشترک

زوج جواني به خاطر دخالت بستگان با داشتن يك فرزند 6 ساله از هم جدا شدند.
اما آقا عليرغم میل والدين خود تمایل دارد با همسر مطلقهء خود مجدداً تشكيل زندگي دهد،
در صورتي كه مي داند ازدواج مجددش منجر به قطع رابطه با والدينش مي شود. به نظر شما چنين امري صلاح است و آیا قطع رحم گناه ندارد؟
اصلا این مرد چه کاری باید انجام دهد؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد صابر

[TD][/TD]

سؤال:
زوج جواني به خاطر دخالت بستگان با داشتن يك فرزند 6 ساله از هم جدا شدند. اما آقا علي رغم میل والدين خود تمایل دارد با همسر مطلقه ی خود مجدداً تشكيل زندگي دهد، در صورتي كه مي داند ازدواج مجددش منجر به قطع رابطه با والدينش مي شود. به نظر شما چنين امري صلاح است و آیا قطع رحم گناه ندارد؟

پاسخ:
قطعا در چنین شرایطی حفظ یک زندگی از جدایی و طلاق مهم تر است. اتفاقاً همیشه معتقدیم طلاق و جدایی بسیار آسان است ولی شروع یکی زندگی مجدد یا جلوگیری از طلاق بسیار مشکل است.
در شرایطی که توصیف نمودید شروع زندگی مجدد برای این زن و شوهر مورد توصیه است ولی با شرایطی که در طی سه نکته بیان می کنیم:
1. در اولین فرصت باید زن و شوهر با یکدیگر به مشاور خانواده مراجعه نموده و ضمن وصف شرایط برای زندگی آینده برنامه ریزی کنند.

2. در طی جلسات مشاوره، مشاور حدود و مرزهای خانوادگی و حیطه ی ارتباطی ایشان با خانواده را تعیین و روش های جلوگیری از مداخله ی دیگران در زندگی شان را آموزش می دهد.

3. احترام به والدین در همه ی احوال واجب است ولی حفظ احترام به معنای تبعیت بی چون و چرا نیست! وقتی والدین موضوعی را طلب می کنند که اصلا به صلاح فرد نیست و آسیب بزرگی بر او وارد می کند، اینجا باید با حفظ احترام ایشان به نقطه نظرشان عمل نکرد.

گرچه والدین این فرد با این کار مخالفند ولی این دلیل بر جدایی و آسیب به زندگی شان نیست. در چنین شرایطی فرزندشان نیز آسیب زیادی می بیند. پس نظر مشاور خانواده فصل الخطاب است و حتی والدین نیز می توانند با مشاور صحبت و تقاضای راهنمایی کنند.

موضوع قفل شده است