17 روز یک پیامبر

چرا هر 17 روز یک پیامبر؟

سلام
یکی از دوستانم در یکی از شبکه های اجتماعی این مطلب رو نوشته:آیا درست گفته؟
اگه درست گفته چرا خدا این کار رو کرده؟