یمانی در فضای مجازی

چگونگی برخورد با تبلیغات مدعیان دروغین ظهور در فضای مجازی تبلیغاتی

سلام
مدتی هست ک از طریق فصای مجازی تبلیغاتی مبنی بر ظهور یمانی صورت میگیره
ما باید چیکار کنیم؟
آیا ادله آنها رو باور کنیم؟
توی این روزگاری ک اینقدر پیامبر دروغین داریم ما چطور واقعیت این ظهور رو باور کنیم؟