یار امام زمان

یار امام زمان(ع) شدن

سلام 14 سال دارم لطفا به سوال من جواب بدین  از کجا بدانیم یار امام زمانیم که برای امدنش دعا کنیم ؟

ادعای یاری امام زمان (عج) و انجام کارهای خلاف دین

سلام
معذرت می‌خوام یه خانم خیلی متدین و مذهبی در یک جلسه قرآنی شماره یه آقایی به من دادن که گفتن رایگان مشکلات مردم برطرف می‌کنه وبه این خاطر که یار امام زمان هست و بهش قول هایی داده شده که رایگان مشکل مردم را حل کنه و بعد ظهور امام زمان پاداششو میگیره

اما بعد که با ایشون آشنا شدم یه چیزای مشکوکی گفتن مثلاً به من گفتن از خودت عکس بفرست یا از اندامت عکس بگیر بفرست!
یه روزم زنگ زدن که من شهر شما هستم و منزل یکی از دوستام تنها هستم بیا مشکلتو حل کنم و گفتن اینا هیچ مشکلی ندارد چون من می‌خوام نفس شمارو بکشم و از روی هوا و هوس نیست
یا اینکه برای ابطال سحر آیات قرآن میدادن و استخاره میگرفتن ولی بعد دو هفته جواب میدادن هر چی ام برخلاف میلشون بود فحاشی میکردن و میگفتن اسمتو از لیست یاران امام زمان خط میزنم.
راستش آنقدر سفت و محکم از خودشون و امام زمان گفتن که من به شک افتادم و نمی‌دونم به استخاره هوایی که گرفتن عمل کنم یا نه؟