گنبد

گنبد و گلدسته در معماری اسلامی

سلام

ساخت مسجد در کشورهای اسلامی از کی با گلدسته و گنبد شروع شد؟

و آیا گلدسته و گنبد فقط ویژه معماری اسلامی هست؟

عکس: تعویض پرچم گنبد حرم مطهر امام رضا(ع)

عکس: تعویض پرچم گنبد حرم مطهر امام رضا(ع)