گناه ذاتی، گناه‌آلودگی ذاتی، توبه

ذاتی بودن گناه و نقش توبه

با سلام و تشکر
آیا گناه ذاتی است یا قراردادی؟
اگر بپذیریم گناهان ذاتی هستند در اینصورت نقش توبه چه می تواند باشد؟
با تشکر