کوفیان

دعوت کوفیان از امام حسین علیه السلام

در دعوت کوفیان از امام حسین علیه السلام واقعا 12000 نامه نوشته شد.  دوازده هزار نامه چند آنهم با نوشت افزار آن زمانی چند کامیون می شد، چگونه فرستادند؟

کوفیان در زیارت عاشورا

سلام.
میخاستم بدونم چراازکوفیان که پشت امام حسین علیه السلام روخالی کردند وبه نوعی مقصر دربشهادت رسیدن حضرت بودند در زیارت عاشورا نام برده نشده یا لعنی برای انها نوشته نشده؟‌
تشکر

چطور شد که مردم برای رضای خدا در قتل حضرت امام حسین شرکت می کردند؟

چطور شد که مردم برای رضای خدا در قتل حضرت امام حسین شرکت می کردند؟