کلینی

مقایسه صحیح بخاری با کتاب کافی

سلام و درود بر شما

مطلبی را بدنبالش بودم به نتیجه مطلوب نرسیدم لطفا راهنمایی کنید مقایسه صحیح بخاری با کتاب کافی چگونه است؟ به عبارت دیگر چرا یکی صحیح ودیگری صحیح نیست؟ آیا این درسته؟

شیوه تدوین کدام کتاب از نظرعلمی بهتر است.

ممنون از لطف شما