پیشرفت های اقتصادی

پیشرفت جامعه یهود و عقب ماندگی جامعه مسلمانان

سلام
با توجه به اینکه جامعه یهود جمعیت بسیار محدودی دارد چیزی در حدود چهارده میلیون ولی چرا اکثر کمپانی های اقتصادی بزرگ دنیا مثل هالیوود و کوکاکولاو... و حتی جوامع علمی و... در دست یهودیان است در حالی که هیچ کتابی مثل قران به علم آموزی وآموختن تاکید نکرده ولی ملت های مسلمان اینچنین عقب مانده اند؟
شاید بگیم چون مسلمانان آخرت رو بر دنیا ترجیح می دهند ولی متاسفانه حتی چنین چیزی هم نیست.