پیامیر صلی الله علیه وآله

معاهدات پیامبر (صلی الله علیه و آله)

 الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ
 آن گروهشان که بارها با آنان پيمان بستى ولى هر بار پيمان خود را شکستند و از خدا پروا نکردند و اين شيوه آنان است .

میخواستم بدونم آیا قبیله ای نبوده که پیامبر بارها با اونها پیمان ببندند؟!؟