پیامبر اجنه

چگونه پیامبر گرامی اسلام (ص) می تواند پیامبر جنیان باشد؟

انجمن: 
با سلام میدانیم که پیامبر اسلام (ص) پیامبر جنیان نیز هست بعد این سوال پیش میاد که جنیان چگونه میتوانند از احکام اسلامی استفاده کنند؟ مثلا در اینکه چگونه نماز بخوانند وضو یا غسل روش عبادت و اداب معاشرت و ... ایا جنیان حجت های جنی هم دارند که این ها را براشون توضیح بده یا علی