پول دیه

آیا گرفتن پول دیه حلال است؟

با سلام.
من دو سال پیش تصادف کردم و هردو پاهام شکسته شد و من سوار ماشین شخصی بودم
کسی که باهاش سوار ماشینش بودم فامیلم بود فامیل دورمون بود
اما خودش در تصادف مرد و پدرش سرپرستی و قیم همسر و بچه هاش را قبول کرد.
حالا من میخوام از پدرش که سرپرستی و قیم بودن را قبول کرده دیه خودمو بگیرم و ماشین شخصی که مرد بیمه نداشته و باید دیه را از خود پدرش بگیرم.
حالا میخواستم ببینم آیا گرفتن این پول حلال یا حرام؟؟ و آیا ممکن بلاها و گرفتاری هایی را برای من به وجود بیاورد؟؟
ممنون میشم پاسخ من را بدهید.

برچسب: