پوشش در خانه

وقتی متوجه می شویم فرزندمان لغزش جنسی داشته!

سلام تو رو خدا کمکم کنید موندم دیشب دخترنوجوانم صدام کرد رفتم  گفت می خوام یه چیز بگم من ۴ سال پیش فیلم  بد دیدم و گریه می کرد گفت حالا باید تمازهام قضا کنم ؟ کل تنم لرزید هم حس خجالت زیاد داشتم هم ترس خودم و ‌کنترل کردم گفتم وای خیلی کارت بد بوده از کجا اوردی فیلم و .. بهم چیزی نگفت گفت  نپرس فقط اینطور بوده بنظرتون عکس العملم بایستی چطور می بود ؟ ایا اصرار کنم ببینم از کجا اورده ؟؟ و ماهیت فیلم و هم بپرسم تا بدونم چی دیده دقیق ؟؟ خیلی حس بدی دارم تو رو خدا بگید باید چکار کنم بچه ام دختر مذهبی و با نماز و با حجابیه چرا انقد این دوره بده ؟؟ ایا من کوتاهی هایی داشتم ؟؟ چکار کنم ؟ نگرانم چی بهش بگم بترسونمش ؟؟؟ التماسم می کرد به کسی نگم گفت حتی به بابا نگی ایا نباید بگم ؟؟ یا باید بگم ؟؟؟ نمی دونن ایا عملکرد من و پدرش بد بوده ؟؟ ما گاهی در طول روز رابطه داریم البته در اتاق مستقل و درب بسته ایا کارمون یعنی اشتباه بوده ؟؟ بچه ها بیرون و بیدار باشن ظهر ما بخوابیم ؟؟؟ اصلا فکرشم نمی کردم این حرف رو ازش بشنوم من گاهی شوهرم باشه جلو بچه ها مثلا پای تلویزیون دراز می کشیم من سرمو رو دست شوهرم میذارم تلویزیون می بینم و لی بدون هیچ کاری ویا رو مبل گاهی پامو رو پاش میندازم تلویزیون میبینیم یا سرمو رو پاش میذارم ایا  اینکارها بده انجامش ؟ یا اینکه شوهرم گاهی لباسهای زیر منو بچه ها رو می شوره این اشکال داره ؟؟ مادزم میگه خوب نیست بچه بفهمه پدر لباس خصوصیتون رو می شوره من فکر می کردم این تفکر قدیمیه حالا موندم نکنه حق با مادرم بوده   عکس العملم چی باشه چطور مجازی رو براش کنترل کنم ؟؟ گفت قبلا بوده الان نبوده ایا گوشی رو ازش بگیرم  یا اینکارم درست نیست ؟ والا خیلی نگرانم بنظرتون بگم واتساپ و نسخه ویندوزش و تصب کنم تا منم دسترسی داشته باشم یا کنترل کردنم درست نیست فقط راهنمایی کنم ایشون واتساپ و روبیکا و ایتا و سروش  دارن   ایا تو روبیکا فیلم بد هست من نداشتم تا بحال شما اطلاع دارید ؟ راستی بهش گفتم نباید قضا کنی  فقط توبه کن و هیچ وقت تکرار نکن من روبیکا ندارم نمی دونم محیطش چطوره بنظرتون محیطش خوبه یا بد لطفا هر کی اطلاع داره بگه ممنونم