پرچم سیاه

شعار یاوران امام زمان (عج)

سلام شعار یاوران امام زمان (عج) که با پرچم های سیاه و سبز از طرف مشرق به سوی کوفه حرکت خواهند کرد چیست؟