ویژگی شیعیان

درخواست متن عربی و منبع حدیثی از امام رضا علیه السلام (شیعیان ما در برابر ما تسلیم اند)

سلام

لطفا منبع و متن عربی حدیث زیر را بگذارید . سپاسگزارم

امام رضا علیه السلام فرمودند :

شیعیان ما در برابر ما تسلیم اند و از ما اخذ می کنند و مخالف دشمنان ما هستند و اگر چنین نباشند از ما نیستند .