وقت نماز عصر

وقت نماز عصر و نماز عشاء در نزد اهل سنت

سلام
اهل سنت نمازه عصر و عشای خود را در وقت مخصوصی می خوانند .
می خواستم بدانم ملاک تعیین وقت نماز عصر و عشای انها چیست؟