وضو و کاشت ناخن

کاشت ناخن و توجیهات مرتبط با آن

سلام
اخیرا با توجه به خودآرایی در خانمها مسئله کاشت ناخن فراوان شده
و با توجیه اینکه با وضوی جبیره، وضو صحیح است به راحتی این کار رو تایید می کنند.
بنده هم با تلاشهایی که برای تفهیم اونها انجام دادم فایده ای نکرده.

لطفا بفرمایید: