وضو و کاشت ناخن

کاشت ناخن و توجیهات مرتبط با آن

سلام
اخیرا با توجه به خودآرایی در خانمها مسئله کاشت ناخن فراوان شده
و با توجیه اینکه با وضوی جبیره، وضو صحیح است به راحتی این کار رو تایید می کنند.
بنده هم با تلاشهایی که برای تفهیم اونها انجام دادم فایده ای نکرده.

لطفا بفرمایید:

1) حکم کاشت ناخن چیست؟
2) آیا وضوی جبیره در این موارد صحیح است؟
3) اگر نه لطفا بفرمایید وضوی جبیره در چه مواردی صحیح هستش؟
4) ضمنا به گفته خود این خانمها بعضی مراجع کاشت ناخن رو مانع رسیدن اب نمیدونن آیا درسته؟

لطفا طبق فتوای چند مرجع مشهور پاسخ بفرمایید.

با تشکر