وضو، مسح پا،

دقیق ترین نقطه شروع مسح پا در وضو به روایت تصویری

بنام خدا
با سلام و ادب خدمت کارشناس انجمن بنده یک خانم هستم و مرجعیت تقلید من مرحوم اقای ایت الله فاضل لنکرانی است که بر ایشون هنوز من و شوهرم بصورت بقا برمیت ماندیم. با اجازه مرجع تقلیدی دیگر کارشناس انجمن خیلی وقته در ذهنمه محل دقیق شروع مسح کجاست؟! ایا از ابتدا ناخن پا است یا قبل از ابتدا ناخن پاست؟ براین اساس این تصویر را پیدا کردم بی شک سوال من برای خیلی از مسلمان می تواند مطرح بشه و جنبه عمومی داره که در انجمن مطرح کردم مطابق تصویر زیر سوالاتم عبارت می شوند از:
س1:شرعا دقیقا نوک پیکانی که نقطه ب را که به نوعی قله و سر انگشت را نشان می دهد، محل دقیق شروع مسح پا در وضو است؟ یا چند میلی متر پایین تر از نوک پیکانی که نقطه ب را نشان می دهد، محل دقیق شروع مسح پا در وضو است؟

س2: نوک پیکانی که نقطه الف را نشان می دهد، محل دقیق شروع مسح پا در وضو نیست؟

س3: اگر بطور دقیق نوک پیکانی که نقطه ب را که به نوعی قله و سر انگشت را نشان می دهد، محل دقیق شروع مسح پا در وضو باشد اگر باب احتیاط از چندین میلی متر پایین تر از نوک پیکانی که نقطه ب را نشان می دهد که همان زیر انگشت است مسح را شروع کنیم بکشیم مسح مان کاملا صحیح است؟


  • تصویر خیلی واضح و روشن که خیلی گشتم پیدا کنم و سوالاتم را به کمک این تصویر فوق العاده مطرح کنم: