هدیه ، حق الناس

اهدای تسبیح از طرف خیرین

سلام
چند سال پیش گروهی پول روی هم گذاشتن و تعدادی تسبیح خریداری شد برای سفره صلوات
تعداد تسبیحها ۱۸۰تا شد و نذر سفره ۱۴۰۰۰تا صلوات بود یعنی ۴۰تا تسبیح اضافه بود
اون ۴۰ تا رو من برداشتم تا تعداد صلواتا بشه ۱۴۰۰۰تا...
سفره با همون ۱۴۰تا تسبیح کم و بیش گاهی مورد استفاده قرار میگیره
من میتونم اون ۴۰تا تسبیح اضافه رو به مسجد یا زیارتگاه هدیه کنم از طرف همه ی کسایی که پول دادن؟؟؟؟