نهی تفأل

آیا اینکه گاهی آیات قرآن مطابق شرایط می آیند، دلیل منطقی و علمی دارد؟

انجمن: 

سلام.
من چند بار نا الآن بعد از نیت، قرآن رو باز کردم و با آیه یا آیاتی مطابق
شرایطم مواجه شدم.
این می تونه معجزه باشه؟
آیا پدیده ى علمی ای هست که این موضوع رو توجیه کنه؟