نماز و جراحی روده

عمل جراحی روده و نماز

یک بنده خدایی عمل روده کرده و بعد از اجابت مزاج اکثرا لباسشون نجس میشن حتی بعداز طهارت، امروز نماز خواندن و بعد از نماز متوجه شدن که لباسشون نجس هستند

آیا نماز رو باید دوباره بخواند؟؟؟

مقلد امام خامنه ای حفظه الله تعالی