نماز فرادا

حکم نماز جماعت ندانسته چیست؟!

انجمن: 

سلام.
وقت دوستان بخیر.
یکی از دوستان بنده ازم این سوالو کرد، خودم ندونستم گفتم اینجا بپرسم:
دوستم 19 سال داره و یه شب که با یکی از دوستان 14 سالش یه جایی بوده، هنگام نماز مغرب و عشاء، دوست 14 ساله واسه نماز به ایشون اقتدا میکنه! یعنی نماز جماعت! این بنده خدا دوست ما هم مطلع نبوده، بعد چند وقت متوجه میشه که اون شب دوستش بهش اقتدا کرده.
با توجه به اینکه با 2 نفر هم نماز جماعت برقرار هست، و نیز اطمینان کامل اون نوجوون به دوست ما؛
خواستم ببینم تکلیفش چیه؟ نماز درسته؟

مرجعش: آیت الله سیدعلی خامنه ای

نماز جماعت و عرفان


از سخنان آقای صمدی آملی

«شما وقتی که به فقه مراجعه می کنید می بینید که فقه می گوید نماز جماعت ثوابش از فرادی بیشتر است منظورتان از این ثواب چیه؟

چی می خواهید جمع بکنید اگه منظورتان از این ثواب این است که وقتی نماز خواندید اثر وجودی نماز بر جانتان متمثل بشه که واقعاً ببینید این نماز در من اثر کرده .

مثل اینکه یک وقتی در مسافرتی راننده ای ما را سوار کرد توی راه صحبت نماز پیش آورد گفت که «من یک وقت داشتم می رفتم ساعت 11شب به این فکر افتادم امشب یک نمازی بخوانم ماشین را متوقف کردم وبا آبی که داشتم وضو گرفتم آقا اون شب که من نماز خواندم دیدم که اشک مرا راهم نمیده هر چی می خوام خودم را کنترل کنم نمیتونم آنقدر نماز من طولانی شد اصلا ً دوست نداشتم سر از سجده بردارم دوست نداشتم سر از رکوع بردارم می خواستم از این نماز واز این بیابان جدا بشم دلم نمی آمد وازآن نماز بهره ها بردم وچه لذت ها بردم .»

حالا به یکی بگو شما که 70 سال نماز خواندی همچین نمازی برات پیش آمده اون حال چی بود اون شب چی بود که من ده ها بار نماز جماعت می رم هیچ لذتی دست نمیده نماز جماعتی که یک رکعتش آنقدر ثواب داره که افراد نمازگزار اگر از ده نفر بیشتر گردند اگر تمام فرشته ها جمع شوند تمام درخت ها قلم بشوند وتمام در یاها مرکب بشوند نمی توانند ثوابش را بنویسند بعد به من بگویند که آقا شما که این همه ثواب جمع کردی در این جماعتها چیزی از تو عوض شده یا نه بگم نه پس این ثواب در جان من که أثر نکرد که مراد از این ثواب چیه یعنی این ثوابها رو تو کیسه ریخته اند که بعد من بار کنم ببرم این که بیرون از من که هر چیزی که بیرون از انسانه مال انسان نیست.

جماعت از کلمه جمع است جمع توش تجمّع است در تجمّع توحّد است وحدت است این چه نماز جماعتی است که اگه یکی چشم برزخیش باز بشه چه ها که نمی بینه . همه رویمان به یک طرفه وجسم مون هم به طرف قبله است اما یکی حواسش اونجاست اون یکی حواسش جای دیگه است اون توی کشاورزی ست اون یکی توی مغازش آن یکی توی ماشینشه و...اگه این جماعته پس چرا این با اون قهره و...این نماز جماعتی که ما شرکت کردیم کجاش جماعته اینجا که همه دلها پراکنده است و این جانها که از یکدیگر دور است . البته جماعت ظاهری پلی است برای جماعت باطنی غرضم این است اگر کسی یک همچین جماعتی پیدا کرد( جماعت باطنی ) حضور پیدا کنه اما اگر همچین جماعتی پیدا نکرد نمی گویم حضور پیدا نکنید که خدای نکرده بر خلاف مسائل فقهی باشداما به سرّ فقه رسیدن کار آسانی نیست باید ببینیم این رساله معنایش چیست به اون معنا رسیدن وبه اون حقیقت راه یافتن کار مشکلی است. »

از دوستان صاحب نظر برای نقد و بررسی این کلمات دعوت می کنم:Gol: