نماز جماعت یا فرادا؟

عدم رغبت به شرکت نماز جماعت در مسجدی خاص

انجمن: 

سلام

مسجد محله ما خیلی خلوت است شاید بعضی اوقات تعداد نمازگزاران مرد به 10 نفر هم نرسد.

راستش علاقه زیادی به نماز خواندن در این مسجد را ندارم چطور بگم، در این مسجد معذبم و راحت نیستم.

به همین خاطر به مسجد دورتر که شلوغ تر هست میروم فضای آنجا برایم بهتر است.

مشکل من بیشتر نماز صبح است.

امام جماعت که روحانی جوانیست بالای مسجد ساکن هست فکر کنم بیشتر اوقات برای نماز صبح میاید البته فقط پیرمردی که کلید مسجد را دارد و اذان میگوید در مسجد هست و چند پیرزن .

وقتی برای نماز صبح میروم درست نمی توانم به نماز توجه کنم و حواسم پرت میشود چون خیلی راحت نیستم. راستش من نماز صبح را که فرادی می خوانم طول می دهم و توجهم به نماز بیشتر است.

مسجدهای دورتر هم کمی دردسر دارد در شهرستان ما اطراف خیابان سگهایی بی صاحب ول می گردند که گاهی چندتا باهم هستند و ترس از آنها باعث میشود نتوانم به مسجدهای دورتر از خانه بروم .

به نظر شما بهترین کار چیست ؟

ممنون .