نقیضین

شناخت شناسی

انجمن: 

سلام. عذر می خوام بنده چند سوالی در خصوص شناخت شناسی داشتم خوشحال میشم کسی اگر فلسفه می داند پاسخ بنده را بدهد,
1- چرا جمع نقیضین محال است؟
2-وسیله ی شناخت انسان در مورد هستی چیست؟

کارشناس بحث :‌صالح