نرم افزار،رایانه،

* نرم افزارهای رایانه مورد نیاز اسک دینی ها*

در این تاپیک نرم افزارهایی که رایانه حضرات اسک دین در رابطه
با برنامه های مختلف به آن نیاز دارد گذارده می شود...

برای باز کردن برخی فایل ها در اینترنت و علی الخصوص سایت اسک دین
نیاز به برخی برنامه های جانبی دارید
بنده مهم ترین هاش و همچنین طبق در خواستتون برخی برنامه ها
رو معرفی و در صورت نیاز آپ می کنم.

معنی دو کلمه به زبان ساده:
کلمه آپ یا آپلود : از رایانه شخصی وارد سایت یا اینترنت نمودن
دانلود : از اینترنت وارد رایانه شخصی کردن