نبوت، رسالت، امامت

تنافی خاتمیت نبوت و امامت

انجمن: 

سلام علیکم.
علامه طباطبایی در تفسیر آیه 40 سوره مبارکه احزاب میفرماید:
"، و گفتيم كه: رسول عبارت از كسى است كه حامل رسالتى از خداى تعالى به سوى مردم باشد، و نبى آن كسى است كه حامل خبرى از غيب باشد و آن غيب عبارت از دين و حقايق آن است"

ع حال سوال من این است: در عقیده ما شیعیان، امامان علیهم السلام خزان غیب و آگاهان به اسرار الهی هستند که در وقت مقتضی بر اساس مصلحت الهی به افشای این اسرار میپرداخته و اکنون هم حضرت حجت چنین میفرمایند. پس طبق تعریف علامه امامان علیهم السلام "نبی" هستند.

اما در ادامه علامه میفرماید:
[=&quot]"و لازمه اين حرف اين است كه وقتى نبوتى بعد از رسول خدا (ص) نباشد، رسالتى هم نخواهد بود، چون رسالت، خود يكى از اخبار و انباى غيب است، وقتى بنا باشد انباى غيب منقطع شود، و ديگر نبوتى و نبيى نباشد، قهرا رسالتى هم نخواهد بود."[/]

زیرا آیه میفرماید پیامبر خاتم الانبیاء است. پس یعنی بعد از ایشان هیچ "نبی" نخواهد آمد. حال عالم الغیب بودن ائمه چطور توجیه میشود که با این تعریف علامه هم منافات نداشته باشد؟