نامه رسان

ذکر یا بدوح

با سلام
می خواستم بدونم که اعراب ذکر ( یا بدوح ) به چه صورتی است و چگونه خوانده می شود و نهایتا به چه معنی است ؟

با تشکر