میلاد حضرت مهدی (عج الله)

๑۩๑๑ منجی دلها ๑۩๑๑۩๑ قطعات ادبی و شعر ویژه میلاد حضرت مهدی (عجل الله)

[=Tahoma][=Tahoma][=tahoma,arial,helvetica,sans-serif][/]

[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]صبر و قرار من به سر آمده[/]
[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]زود بیا وقت سحر آمده[/]


[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]گو چه کنم از غم هجران تو[/]
[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]از همه کس جز تو خبر آمده[/]


[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]بس زغمت گریه کنم روز و شب[/]
[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]چشم من از کاسه به در آمده[/]


[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]چون شده ام در صف دیوانگان[/]
[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]لیلی و مجنون به نظر آمده[/]


[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]کی شود این مژده ز تو بشنوم[/]
[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]یوسف گمگشته ز در آمده[/]


[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]بهر خدا و دل کاشف بیا [/]
[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]وقـت رهـائی بشـر آمده[/]


[/]
[/]