مولای غریب

تمنای وصال،خواسته های امام زمان عج در تشرفات از ما

انجمن: 

ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد
حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد
اگر چه در غیبت کبری قرار نیست هر چشمی به جنال نورانی عزیز فاطمه ع روشن شود اما از این باب برای اتمام حجت یا عنایت خاص به مقام پاکان یا دستگیری از بیچارگان یا... گاهی باز میشود
ضمن اینکه سنت الهی بر این است که اگر دری را بکوبی عاقبت باز میشود که نبی مهربان پیامبر گرامی اسلام ص فرمود:(من جدّ وجد) هر کس تلاش کند می یابد
هر چند به دست آوردن رضایت آن ولی عصر و حجت زمان بسیار با ارزش تر از دیدن جمالشان میباشد{که چه بسیار انسانهایی که با ولی زمانشان همنشین بودند و عاقبت خوبی پیدا نکردند که در صدر اسلام این موارد بسیار اتفاق افتاد}اما هیچکس نمیتواند آثار و برکات ملاقات با یک انسان کامل را نفی کند و انقلابی را که در روح و روان اشخاص در این برخورد ایجاد میشود نبیند.
ما در این کتاب ،تشرفاتی را جمع آوری کرده ایم که حاوی پیامی مهم در متن دین هستند و فقط صرف نقل آن تشرف نیست.
آنچه که در این جریانها بهانه شده است تا ولی عصر عج عنایت ویژه کنند و به فریاد دادخواهی برسند یا به درمان دردی تسکین باشند یا اینکه سفارشی را فرمایش کرده باشند
آنها را آورده ایم تا جوانان بدانند راه وصول به قطب عالم امکان متدین شدن به آداب دین است و اینکه وظیفه ما حرکت در راه بندگی خداست.امور دیگر به دست ان بزرگوار است که اگر صلاح بداند دریغ نمیکند
مهم این است که هاله ای از رضایت حضرت وجو ما را فرا بگیرد که چشم ما به جایی و کسی نگاه کند که رضایت اوست،گوش چیزی را بشنود که خواست اوست و زبان آن چه را بگوید که بتواند در محضر او بازگو کند و..
این همان عبودیت است که معیار انسانیت امور ما را امضاء کند و یک تاییدی از ان بزرگوار دریافت نماییم
در هر قسمت بعد از ذکر چند تشرف به روایات ائمه معصومین ع در آن باب اشاره ای و در اخر حرف دلی در همان موضوع طرح شده است.
دعای شما میتواند ما را در مسیر رضایت آن حضرت قرار دهد