موسقي رهبري

علت اختلاف نظرات علما در مورد موسیقی

انجمن: 

سلام خيلي دوست دارم بدونم نظز كارشناس مربوطه در باره اين مقاله تابناك چيه؟؟؟
لطفا رفع شبهه كنيد.
نگاه علما به موسقي چرا تفاوت داره؟ اصلا تفاوت داره يا نه؟
نشاني سايت:
http://www.tabnak.ir/fa/news/410163
از توجه شما ممنونم...