موارد نیروزا

حکم دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا

با سلام و تشکر از کارشناس محترم
لطفا بفرمایید دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا از نظر دینی چه حکمی دارد؟
سپاسگزارم