"منطق"

پس چرا به زمین آمدیم؟

بسم الله الرحمن الرحیم.

در قرآن، خداوند چندین دفعه فرموده اند عده ای تا ابد در تاریکی و جهنم خواهند ماند.

اما دو سوال پیش میاد. یکی این که در تمامی قران ذکر شده که بر آنان عذابی(یک عذاب) نازل میشود.
یعنی در جهنم فقط یک عذاب بر جهنمیان وارد میشود. {این رو به عنوان لم یک شنیده باشید}

دومی این که:
بار ها و بار ها گفته شده عده ای تا ابد در جهنم خواهند ماند. اما جالب است در چند نقطه به این اشاره شده که شاید این ها هم بخشیده شوند. مثلا در سوره ی احزاب.
و همچنین در جایی دیگر گفته شده کسی که به بهشت وارد میشود ، پسران و دختران و مادر و پدر او نیز با وی به بهشت داخل میشوند.
مگر این نمیتواند بلیطی برای بخشیده شدن آن سه گروهی باشد که خداوند به تعداد فرموده اند که تا ابد در جهنم خواهند ماند؟؟!!
در این صورت دو اتفاق قابل رخ دادن است.
پس قران تناقضی دارد.
اما صبر کنید و متعصب نباشید. این تناقض برای ماست. با فیزیک زمین و ما تناقض دارد.
چرا یک فرد نمیتواند هم در بهشت باشد و هم در جهنم؟
چرا خداوند همه را به بهشت نمیفرستد و مانند کپی شدن دی ان ای ، از بد کاران کپی ای بگیرد و کپیشان را تا ابد در جهنم بسوزاند؟
ایا در آن صورت فرضی از احکام قران نقض خواهد شد؟

پیرو همین سوالات، باید این را هم بگویم که پیامبران و امامان ما و علما ی ما همگی انسانند و انسان، واجب الخطاست.

خوب است این را هم یاد اور شوم.
ابلیس چگونه مقرب درگاه حق شد با این که جنی بود؟
اگر انسان که فرزند آدم است، واجب الخطا نبود، مقرب درگاه حق میبود. در آن صورت پیامبران و معصومان همگی مقرب میشوند. این را هم داشته باشید.

وقتی وارد بهشت میشویم، به دنیایی بی نهایت وارد میشویم.
همانگونه که گفتم ، ما در هر نقطه ای در بهشت هم باشیم، میتوانیم مانند ابلیس، به بالاترین درجات برسیم.
از سوی دیگر خداووند بخشنده ترین است و کلی راه و تبصره برای بخشیدن هر کسی گذاشته.
بدون شک کمتر انسانی وجود دارد که نه اولادی داشته باشد که بهشتی باشد، (که در قبال این نیز ، خداوند باید پاسخگو باشد) و هیچ ویژگی بهشتی ای نداشته باشد.
پس همگی به بهشت میروند. حتی اگر خیلی طول بکشد.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
همگی وارد بهشت شدند.
در بهشتی ابدی و بی پایان.
آن زمان طولانی که در جهنم بودند، نسبت به این زمان که پایان ندارد، به قدری ناچیز است که تقریبا مساوی صفر است.
************************************************************************************************
پس اگر همگی در جهان باقی، به بالاترین درجه خواهیم رسید و تفاوتی نخواهیم داشت(خداوند فرمودند تفاوت میان انسان ها برای من تنها در تقوایشان است)(و تقوا در ان دنیا به حد کمال خواهد رسید و همگی پس در تقوا برابر خواهند بود)، چرا به زمین آمده ایم؟
با این اوصاف فلسفه ی زندگی به فنا میرود.

لطفا پاسخ منطقی و دقیق و مستند ارائه دهید.:ghati::khoshgel: