منطق پاسخ به مخالف

منطق پاسخ به مخالف در آیات 8 تا 10 سورۀ ص

سلام. بنده متوجه نوع استدلال قرآن در آیات 8 تا 10 سورۀ ص نمی شوم. لطفاً در این مورد توضیح دهید.